Blog

« Späť

Králi a kráľovstvá v Starom zákone

Králi a kráľovstvá v Starom zákone

Kniha kroník je plná príbehov kráľov, správ o ich správaní sa voči Bohu, ktorý im zveril kráľovstvo a o tom, ako spravovali tieto kráľovstvá. Nemám ich "durch" neprešla som ani zďaleka "cez" tie príbehy, včera ma oslovil jeden z nich... 2 Kniha Kroník, kapitoly 28 a 29;

V týchto kapitolkách sa píše o dvoch kráľoch a dvoch spôsoboch panovania. Je tu nespravodlivý kráľ a jeho opak, keď sa stal kráľom jeho syn. Boli to kráľ Achaz a jeho syn Ezechiáš.

Kráľ Achaz 2Kr 28, 1-27;

Achaz mal dvadsať rokov, keď sa stal kráľom a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme...

Nerobil, čo sa páčilo Pánovi, ako jeho otec Dávid. Uctieval modly, obetoval bálom, konal všetko možné aj nemožné, proti Bohu svojich otcov. Boh ho vydal do rúk nepriateľov. Tento kráľ priniesol nešťastie, otroctvo a biedu svojmu ľudu... Achaz robil zlo pred tvárou Boha až po svoju smrť, uvalil vinu na Izrael a následky jeho panovania niesoľ ľud.

 

Syn Achaza, Ezechiáš 2Kr 29, 1-35; .

Ezechiáš mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom a kraľoval dvadsať rokov. Ezechiáš robil dobro, uzmieroval Boha, opravil chrám, očistil obety Bohu, staral sa o kňazov, levitov, o celopaly, hudbu v chráme pre oslavu Boha, s ktorým mal nádherný vzťah a vrúcne ho miloval. Viedol ľud k Bohu, vzdával vďaky a chvály, uzmieroval Boha za urážky, ktoré mu spôsobil jeho predchodca. Kráľovstvo za panovania Ezechiáša bohatlo a prospievalo. Ezechiáš vyrastal v prostredí zloby a nespravodlivého vladárstva svojho otca. Spočiatku bojoval pre jeho kráľovstvo, až kým sa nepostavil proti neprávosti vlády svojho otca a odmietol vojsku svoju službu, lebo bola proti Bohu. Otvorene vyhlásil svoju nevôľu, konaniu proti Bohu, bol si vedomý viny pred Bohom  za dosiaľ konané skutky kráľovských vojakov. Úplne sa odvrátil od nespravodlivosti, ktorú videl vo vláde svojho otca, a hoci bol jeho synom, stal sa z neho spravodlivý, múdry a bohabojný panovník, ktorý očisťoval vinu Izraela u Boha a našiel priazeň v jeho očiach. Boh ho za jeho dielo bohato odmenil...

+

Odporúčam vám, zahĺbiť sa do tých textov Knihy kroník, ktoré sú plné príbehov panovníkov tých čias, sú hodny povšimnutia, lebo nestratili aktuálnosť ani dnes. Mnohí súčasní "panovníci" ale aj my, ich ľud, sme tí, ktorí ich volíme a modlíme sa za tých našich súčasných  "kráľov", by sme mali poznať tieto vzácne písma... Príbehy sa totiž mnoholrát opakovali, a bol prítomný Boh, ktorý vyjadroval ku konaniu tých panovníkov...Príbehy panovníkov a kráľovstiev sa opakujú až po dnes.

Údel, ktorý stihol nespravodlivého kráľa Achaza ale žiaľ aj celý ľud, sa po skončení jeho panovania  obrátil na dobré. Boh získal obľubu v nasledovníkovi, ktorým sa stal kráľ Ezechiáš. On  panoval spravodlivo pred Bohom, panoval na slávu Boha, vzal si za úlohu zmierňovanie Boha aby ľud oslobodil od trestu za viny jeho predchodcu, kráľa achaza, svojho otca. Robil všetko pre to, aby dosiahol priazeň u Boha a spásu pre ľud, ktorý mu Boh zveril do správcovstva.

Čítajte tieto poučné príbehy a uvažujte nad nimi. Verím, že neoľutujete...

+

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Teším sa, že sa tu celkom pekne a logicky dopĺňame, uvítala by som príspevky aj od viacerých. Veľmi by som si priala, keby čítanie SV. Písma bolo "nákazlivé" aj prostredníctvom tejto stránky.
Odoslané 4.2.2014 13:30.
Hovoríš mi z duše emoticon verím, že ich pritiahne Boh k čítaniu SZ emoticon
Odoslané 5.2.2014 0:43 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.