Blog

« Späť

Milosť pokorným.....(Tobiáš. II. časť)

Milosť pokorným.....(Tobiáš. II. časť)

Súbežne s príbehom Tobiho sa v diaľke odohráva iný príbeh, nie menej smutný.

V Ekbatane, na nieste, kde musel prejsť Tobiho syn, keď ho otec poslal pre peniaze, ktoré mu bol dlžný príbuzný, žila mladá žena Sára. Vlastne sedemnásobná vdova. Všetci manželia umreli ihneď po svadbe, čo bolo vysvetliteľné iba pôsobením zlého ducha.

Tobiáš sa vybral na náhornú plošinu v Rágese, kde býval dlžník.Cesta je dlhá a nebezpečná, no Pán posiela mladíkovi sprievodcu- archanjela v ľudskej podobe, ktorému Biblia dáva meno Rafael. Bolo treba prejsť aj riekou Tigris, pričom uvideli rybu,veľkú, ale podarilo sa im ju chytiť. Mali mäso na cestu a vnútornosti mal Tobiáš použiť na staroveké liečenie.

Teológovia dodnes uvažujú nad magickými prvkami, ktoré príbeh obsahuje.....ale pre nás bude podstatné niečo iné.

Tobiáš i Sára sa modlia. Je skvelé prečítať si ich modlitby- Tobiášovu  v kap. 3,1-6 a Sárinu v tej istej kapitole, 11-15.

A Boh zariadil, že sa títo mladí ľudia stretli. Sárin otec sa veľmi zdráhal vyhovieť Tobiášovi , keď ho požiadal o Sárinu ruku. Nechcel, aby došlo k ďalšej tragédii Ale dostal božie vnuknutie,  že tentokrát tak tomu nebude. Pripravili a vykonali všetko podľa Mojžišovho zákona, obetovali rybie vnútornosti  a mladomanželia sa pred svojou prvou spoločnou nocou modlili. Kto pochyboval, bol  Raguel....pre istotu išiel vykopať hrob....no ke´d našli oboch žiť, rýchlo jamu zahrabali a namiesto pohrebu vystrojili hostinu.

Archanjel v ľudskej podobe nechal svadobčanov veseliť sa a sám sa ponúkol priniesť peniaze.

V Tóbiho dome vládla nervozita a skepsa, pretože dni sa míńali a nik sa nevracal....Reptala opäť žena, otec veril Bohu viac a na najhoršie ani nepomyslel. Raguel by bol býval najradšej, keby sa Tobiáš bol rozhodol ostať s mladou ženou v jeho dome, ale Tobiáš mal krásny motív: aby jeho rodičia uzreli ešte vnúčatá, lebo už sú starí.Tobiáš sa vrátil, otca vyliečil z jeho slepoty, a opäť všetci velebia Boha, čo sa spomína viackrát.

Modlitbou a prekrásnymi napomenutiami pre ďalší život  kniha aj končí. Všetci sa dozvedajú, kto bol Tobiášovým sprievodcom na cestách. poslal ho boh, aby vernému služobníkovi pomohol v núdzi. A keď sa mu chcú odmeniť, mizne im spred očí, čo zachytil slávny maliar Rembrandt na jednom zo svojich obrazov.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Čím je posolstvo tohto príbehu pre mňa?

Dokážem sa aj pri náročnejších životných úlohách zveriť s dôverou do božích rúk?

Ak somk rodič, modlím sa, aby Boh sprevádzal moje deti na všetkých cestách a ukazoval im správny smer?

Modlím sa nielen keď sa topím v problémoch, ale aj v radosti?  Som vďačný?

Po akú hranicu dôverujem Bohu?

Nespolieham sa príliš na svoje sily , vedomosti a schopnosti?

Verím v anjelov, alebo ich považujem za rozprávkové bytosti?

Dokážem byť v starobe trpezlivý, i keď ma rovesníci presviedčajú, že sa to neopláca?

Doprajem svojim starnúcim rodičom kontakt s vnúčatami?

Usilujem sa o krásne vzťahy medzi nimi?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Akokoľvek musíme v tomto, hoci biblickom príbehu, nájsť aj mytologické prvky, bol zaradený do Svätého Písma pre svoj hlboko náučný zámer, pre poučenie, ako sa správať v životných ťažkostiach. V takom duchu si ho prečítajme..

 

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Krásny. Povzbudivý.
Veru... tie otázky sú silné. A na "správnych" odpovediach musíme asi všetci pracovať až do konca života.
Vďaka.
Odoslané 4.3.2014 1:20.