Blog

« Späť

Svetlo sveta a sláva Boha

Svetlo sveta a sláva Boha

Očakávaný Mesiáš Lukáš 2, 22-40;

Chlapec rástol, plný múdrosti

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo.

Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

+

V čítaní podľa Lukáša ma zaujali dve postavy - Simeon a Anna, ktorá bola prorokyňa.

Simeon, žil v očakávaní Mesiáša, čakal na jeho príchod;

Anna, bola prorokyňa, bola dcéra Fanuela, z kmeňa Aseru, bol to významný rod, boli v ňom ženy vzdelané a požehnané múdrosťou a krásou, a mnohé sa stali manželkami vážených mužov, mnohé rodiny toho rodu žili nádeji na vyvolenie pre prorocké povolanie,

http://agape-churches.org/w3/emmanuel/waiting/Biographies-of-Simeon-and-Anna.html

Obrázok: Simeon velebí Pána z roku 1631, autor J.J.J. Tissot; zaujímavé je pozadie sveta...

Simeon's Song of Praise (1631), James Jacques Joseph Tissot (1836–1902)

+

Simeon aj Anna mali živú vieru a silnú, neuhasínajúcu túžbu po Mesiášovi, ktorý mal prísť pre spásu Izraela a celého sveta. Obaja ho očakávali viac ako štyri desaťročia (viac než 40 rokov! Bola to veľká skúška a zároveň dôkaz ich mocnej viery, a neuhasínajúcej nádeje, vernosti a lásky k Bohu. Bola to živá obeta ich života, v modlitbách, v obete a vrúcnej, hlbokej oddanosti Bohu. Môžeme si pomyslieť, že obaja sa modlili za príchod Mesiáša... To je život v milosti, život  modlitby a obety, pôstu, aký sa páči Bohu. Boh ich oboch bohato odmenil. Vo vysokom veku im bolo dané uvidieť Mesiáša, Svetlo národov, ako ho nazýva sv. Lukáš v Evanjeliu. Mohli ho spoznať - nie každému bolo dané spoznať Mesiáša - keď ho priniesli rodičia do chrámu, mohli ho držať v náručí...  Koľká milosť Božia! Aký úžasný dar a odmena za ich vernosť!

 

Chcem si častejšie pripomenúť vieru a vernosť týchto výnimočných Božích služobníkov, Simeona a Anny, ich vrúcnu túžbu a aj ich oddanosť a obetu života pre splnenie prísľubu, ktorý dal Boh pre všetky národy...

Svetlo sviec posvätených na deň obetovania Pána nech svieti v našich rukách a v životoch, nech je znamením svetla v našej duši, nech Svetlo Božie  mocne svieti, aby jeho jas videli všetci, ktorých stretáme deň čo deň, kým ideme v ústrety Pánovi! Nebojme sa, že prejde "veľa času", kým sa splní prísľub Boha! Boh je verný a u neho nie je čas, u nás áno - čas vrúcnych modlitieb a úprimného, skutočného vzťahu s Ním, ktorý je.. Buďme mužmi a ženami modlitby a svätého života, teraz je ten čas. Amen.

...vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Lk 2, 29-30;

+

Zdroj posledného obrázku: http://www.uitopkunst.nl/kunstenaars/jan-van-t-hoff/schilderijen/simeon-en-anna

Autorkou je Jan van´t Hoff Schilderijen, Holandsko, dielo je bez údajov času a miesta;

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Hodnotná úvaha, ďakujem. Veľmi rada by so však vedela, kto je autorom posledného obrazu v poradí. Je nádherný!A vystihuje myšlienku, že Ježiš je
Svetlo na osvietenie pohanov.....Radosť v tvárach starcov namaľovať je ozajstný kus umenia!
Odoslané 3.2.2014 0:04.
Doplnila som autorku obrazu emoticon
Odoslané 3.2.2014 21:45 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.