Blog

« Späť

Ženy v politike- kniha Ester

Ženy v politike- kniha Ester

Túto knihu si židia čítajú z príležitosti sviatku Purim. Sviatok však od čias svojho vzniku veľmi zmenil svoj význam a dnes by sa dal prirovnať skôr ku našim fašiangom- ľudia vychádzajú do ulíc, spievajú, veselia sa a obdarúvajú. Pôvodná kniha Ester bola napísaná dosť svetácky a iba prídavky ju včlenili medzi biblické knihy- keď je braný ohľad na Božiu pomoc a riadenie, čo v pôvodnej verzii chýbalo.

Po asýrskom zajatí nasledovalo babylonské. Neskôr sa vlády ujímajú na strednom východe Peržania a ich kráľ Kýros povoľuje Izraelcom opustiť krajinu a vrátiť sa domov. Mnohí to prijali s nadšením a vrátili sa, obnovili Jeruzalem a hlavne chrám, hoci krásu Šalamúnovho už nemal, ale obnovila sa bohoslužba a obety.

No niektorí Izraelci sa mali v Babylonsku tak dobre, že sa nevrátili. Nadobudli si majetky. Medzi takých patril Mardochej a keď umrel jeho brat i manželka, zobral si k sebe ich dcéru- Ester. Tá vynikala krásou.

Perzský kráľ Xerxes sa rozišiel so svojou manželkou Vasti a vybral si židovskú krásavicu, ktorá spočiatku zapierala svoj pôvod. Mardochejovi osud adoptovanej dcéry nie je ľahostajný a preto často chodí na kráľovský dvor pozorovať, ako sa má. Pri druhej návšteve sa dozvie, že proti kráľovi chystajú sprisahanie. Mardochej to povie Ester a požiada ju, aby to prezradila kráľovi . Sprisahaní komorníci a dôstojníci boli odhalení, postavení pred súd a potrestaní.Obesením. Kráľ to zaznamenal do kroník.

Potom vybral do najvyššej hodnosti na dvore Amana. Ten vyžadoval od ľudí, aby sa mu klaňali , ale Židia, verní svojmu náboženstvu a jedinému Bohu to nerobili. Aj Mardochej mal vysoké postavenie. Aman chcel jeho, ale aj všetok židovský ľud na dvore vyhubiť, ba neskôr v celej ríši.Postupne kráľa navádzal na ostré protižidovské zákony , lákajúc ho, že tak získa veľké židovské majetky.

Mardochej zašiel za Ester a prosil ju, že ona jediná môže zachrániť Izraelcov pred skazou.

Ester však vedela, že toto môže urobiť jedine Boh. A preto podobne ako Judith, aj ona sa postila a modlila za národ. Aj ona sa krásne obliekla a predstúpila pred panovníka. S tým rozdielom, že ona nemala v záujme zasiahnuť mečom. Vystrojila tiež hostinu a najprv pozvala aj Amána.Pred ním však nechcela zveriť Xerxovi svoje tajomstvo, a preto hostina pokračovala aj na druhý deň.

Kráľ nemohol spať a v noci čítal, prečiel si ešte raz záznamy o sprisahaní, ktoré odhalil Mardochej a prišlo mu na um, že ten nebol ani odmenený. Nariadil Amanovi, aby tak urobil a ten teda proti svojej vôli musel hrdinu odmeniť a vzdať mu pocty.  Pri ďalšej hostine prišiel kráľ i Amán za Esterou,lebo sa dozvedel, že ho chce o niečo požiadať.

Vtedy Ester statočne priznala svoj pôvod a že neprajníkom, ktorý chce jej národ i Mardocheja zavraždiť, je sám Amán. Amán sa zhrozil a kľačal pri Esteriných nohách, prosiac, aby sa ho zastala. No rozhnevaný kráľ si myslel, že Amán Ester obťažuje, nahneval sa ešte viac a dal Amana obesiť na tej istej šibenici, na ktorej mal visieť Mardochej. Kráľ ihneď vydal nové nariadenia, ktoré Izraelcom priniesli nielen záchranu, ale aj slobodu.

Aj toto rozprávanie, podobne ako kniha Judith, nás poúča o sile a účinnosti modlitby.

A aj biblisti často predstavujú starozákonnú kráľovnú Ester ako   p r e d o b r a z   Panny Márie, našej nebeskej Kráľovnej, ktorá sa neustále prihovára za nás a vyprosuje nám Božiu pomoc a ochranu. Boh nikdy neodoprie jej prosby a preto je Najsvätejšia Panna a Matka patrónkou mnohých národov, včetne nás, Slovákov.

xxxxxx

Ako sa v ťažkých situáciách správam ja?  Strácam hlavu- alebo sa utiekam k Bohu modlitbou, a ak treba, aj pôstom?

Hlásim sa smelo k svojej viere a národu, alebo ich zo zištných dôvodov zapieram?

Angažujem sa za spravodlivosť a porozumenie, ak ide o dobro iných, alebo myslím iba na seba?

Uvedomujem si, akou mocnou príhovorkyňou u Boha je Panna Mária?

Viem rozlíšiť pravé mariánske zjavenia? Pravé sú tie, kde Panna Mária žiada úctu pre svojho Syna, modlitbu , pokánie- totálnu nápravu života a dobré skutky.

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Vďaka za komentár o kráľovnej Ester.
Ešte som nestihla dočítať, zatiaľ len - Keď som nedávno čítala tento článok (teda skôr som si pozerala obrázky, anglicky neviem a nechcelo sa mi namáhavo prekladať)
http://www.creativejewishmom.com/2014/03/toilet-paper-roll-dolls-for-p­urim.html
, rozmýšľala som, o čom asi je sviatok Purim. Napadlo mi, že asi o kráľovnej Ester... a som rada, že som to odhadla správne. emoticon

A máš pravdu, ďalšie tipy (z onoho blogu židovskej mamičky - www.creativejewishmom.com ) k tomuto sviatku sú buď v znamení čistenia, alebo veselej maškarády.
Odoslané 16.3.2014 23:22.
Nevedela som, že táto kniha bola pôvodne napísaná svetsky... vlastne som nad tým nerozmýšľala. Vďaka za nové info. emoticon

Raz som čítala o Ester takú úvahu - že sme povinní konať. Ak sa my máme dobre, to nie preto, aby sme si užívali, zatiaľ čo iní trpia. Ale Boh chce, aby sme svoje možnosti využili na pomoc trpiacim bratom. Kráľovná Ester bola relatívne v bezpečí v kráľovskom paláci... ale rozhodla sa (s Božou pomocou) riskovať - riskovala svoj život, keď predstúpila pred kráľa nepozvaná. Ale urobila to, aby zachránila svoj národ pred záhubou.
Aj my sme tou kráľovnou Ester. Čo robíme, pre to, aby sme pomohli trpiacim bratom. Riskujeme pre nich? Je pre nás ich život dôležitý? Vzdávame sa svojho pohodlia? Otázky na zamyslenie...
Odoslané 16.3.2014 23:30.
Príma komentáre, Evka...ďakujem! Takto nejako si predstavujem spoluprácu na stránkach MKô
Odoslané 16.3.2014 23:50.