« Späť

Dva zákony

Dva zákony

Vo svete, v ktorom žiješ, panujú dva zákony: zákon Ducha a zákon hriechu. A jeden „zákon“ nad tým: že sa musíš podriadiť buď jednému, alebo druhému. Tretia cesta neexistuje. Buď si zvolím, že sa budem podriaďovať Duchu, alebo si ani túto otázku nepoložím a budem žiť podľa prirodzenosti tela a automaticky mi vyjde druhý zákon. Je tam „musím“ a „chcem“: Alebo sa chcem (slobodne) podriadiť Duchu, alebo sa musím (prinútený telom, Zlým a svetom) podriadiť zákonu hriechu.

 

Dva zákony

(vyučovanie - možnosť kopírovať; pre modlitbové skupinky)

Vo svete, v ktorom žiješ, panujú dva zákony: zákon Ducha a zákon hriechu. A jeden „zákon“ nad tým: že sa musíš podriadiť buď jednému, alebo druhému. Tretia cesta neexistuje. Buď si zvolím, že sa budem podriaďovať Duchu, alebo si ani túto otázku nepoložím a budem žiť podľa prirodzenosti tela a automaticky mi vyjde druhý zákon. Je tam „musím“ a „chcem“: Alebo sa chcem (slobodne) podriadiť Duchu, alebo sa musím (prinútený telom, Zlým a svetom) podriadiť zákonu hriechu.

Boh hovorí (Rim 8:2): Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Je to Božie Slovo, ktoré pozná realitu nášho sveta. Hovorí jasne o dvoch zákonoch. Môžeme byť oslobodení spod zákona smrti a to jediným spôsobom: prijatím Božieho Ducha a napĺňaním sa ním. Rim 8:9: Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Celá táto stať zo začiatku 8. kapitoly Listu Rimanom mi dáva Boží návod, ako žiť pod zákonom Ducha. Pomaly si ju čítaj a vychutnávaj. Je to celkový návod, ako žiť a vyhnúť sa umieraniu: ako žiť život a nie umierať život. Totiž zákon hriechu je zákon smrti, umierania.

Stvoriteľ na začiatku povedal človekovi: Toto všetko je tvoje, panuj nad zemou, zvieratami a všetkým, čo vidíš. Vládni so mnou. Avšak človek sa dal zviesť na iný spôsob panovania: Chcel vládnuť sám, rozhodovať sám, vytvoriť si vlastný zákon, nezávislý na Bohu, on chcel byť Boh v určovaní, čo je dobré a čo zlé. To môže iba Stvoriteľ. Poznáš to Sinatrovo: I will go my way! (pôjdem mojou cestou)?

Tento príbeh sa stále opakuje. Vždy znova a znova podľahnem pokúšaniu ísť vlastnou cestou. Riešenie na to je ľútosť. Oľutuj svoje cesty bez Boha, kľakni si a plač nad svojimi hriechmi. Chceš byť na Božej strane, pod zákonom Ducha? Dá sa to jedine tak, že prijmem do srdca pravdu, že to ja som vystrel Nevinného ma kríž, to ja som mu svojím hriechom vrážal kliny cez šľachy, to ja som pľul a bičoval... Oľutuj každú sebeckosť. K pokániu vedie Duch Boží. Kresťan je ten, čo sa dá viesť jeho vanutím. „Ježiš, ja som ťa križoval svojou zlobou, ja som ten hriešnik, za ktorého si zomrel, ktorého keďže si miloval, miloval si do krajnosti. Ja som ten úbožiak, potrebujúci tvoju pomoc, tvoju krv na zakrytie svojej hanby.“

Vedz, že Boh sa veľmi poteší, keď si uvedomíš hĺbku toho, čo sa stalo na Golgote. Keď prijmeš Pravdu do svojho srdca. Aj keď je drsná. Keď obeta jeho Syna nebola márna, keď ti poslúži na spásu. Tvoja ľútosť sa prevráti na radosť, lebo namiesto zákona hriechu a smrti sa presunieš pod zákon Ducha.

Boh ti hovorí: Ja som ťa kúpil krvou svojho Syna, ja ťa chcem mať pri sebe! Prisľúbil som ti svojho Ducha, aby si bol schopný žiť vo svete, ktorý je podriadený zákonu hriechu, pod zákonom Božím. – Na to, aby som však toto dokázal (chce sa aj moje rozhodnutie, moja vôľa a aktivita), sa musím podrobovať Duchu, učiť sa poslušnosti a ju budovať, zveľaďovať. Napr. poslušnosť Bohu mi hovorí: Nesúď. Tak nebudem ľudí odsudzovať. Hovorí mi: Odpusti. Tak sa celým srdcom snažím odpustiť. Poslušnosť rastie na malých veciach: keď je na prechode červená – nepôjdem cez cestu; keď si chcem skrátiť cestu trávnikom – nepôjdem cez trávnik; keď je treba dodržať rýchlosť a nesedím za volantom sanitky – budem dodržovať rýchlosť; váž si policajtov, maj ich rád, lebo robia svoju prácu, zachovávaj ľudské zákony. Načúvaj Bohu aj cez takéto veci, potom budeš môcť prejsť na väčšie, ktoré sa ti nedarili. Boh ti dáva svojho Ducha, aby si toto mohol robiť, napriek zákonu hriechu. Treba počúvať Ducha, on k tebe hovorí.

Ak si sebecký – vyslov ľútosť Bohu. Ak hovoríš: Ak by mi boli moji rodičia dali pekné detstvo, tak ja by som bol dobrý, oľutuj to. Keby som mal dobrý život, keby sa mi nestalo to a to, keby ma ten a ten nepodrazil, keby mi spoločnosť neponúkala na každom rohu sex, keby ma nepodviedla moja partnerka, keby ma nezranil ten a ten kňaz, keby som sa nesklamal v kresťanoch, keby... bol by som dobrý. Ak toto cítiš v duši: oľutuj to. Oľutuj výčitky, oľutuj výhovorky. Ak si sebecky chcel ideálny život – oľutuj to. Zranil si Boha. Povedz: Pane, zranil/la som ťa, odpusť. Vieš o tom, že každý hriech, ktorý urobím, zraňuje v prvom rade Boha, až potom daného človeka? Keď Dávid vzal poslednú, najmilšiu ovečku chudobnému (sczudzoložil s ženou Uriáša a dal ho zabiť), a keď ho Duch usvedčil z hriechu, prvému, ktorému vyslovil Dávid svoju ľútosť a komu odovzdal svoje pôsty, bol Boh – jeho zranil a sklamal v prvom rade. Vyslov svoju ľútosť Bohu.

Daj Boha do stredu svojho života. Poslúchaj ho. Čím viac a dokonalejšie budeš poslúchať jeho príkazy a odporučenia, tým viac bude do tvojho života prenikať pokoj, vyrovnanosť, vnútorné šťastie. Toto znamená podriadiť sa zákonu Ducha, ktorý ti bol daný, aby ťa chránil pred zlom. Aby si ani neskúšal to, čo ťa s určitosťou zraní, ty to však nevieš, ale Stvoriteľ všetkého to vie dopredu: poslúchaj ho, podriaďuj sa mu s vďačnosťou. Keď som bol v kresťanskej komunite v Británii, tam pri jednom stretnutí jedna členka v pokore vykríkla: I’m a stupid sheep, I need my Shepherd! (Som len hlúpa ovca, potrebujem Pastiera!) Buď takou ovcou, čo sa spolieha na vedenie svojho pastiera. Zver sa mu pod ochranu, daruj mu svoju dôveru. Nezranil si sa už mnoho krát, keď si išiel svojimi sebeckými cestami?

Dnes večer si vyhraď čas na rozhovor so svojím Bohom: Pane, ukáž mi moje hriechy, aby som ich mohol oľutovať, daj mi slzy ľútosti, aby som ich dokázal oplakať ako Mária z Magdaly. Teba som urážal, teba som zraňoval, tvojho Ježiša, tvojho Najmilšieho som pribíjal na kríž, Baránka som bičoval. Keď budeš mať vlhké dlane, vtedy pocítiš milosrdenstvo toho, ktorý si ťa stvoril pre seba. Aby si mu vzdával chválu.

Buď úprimný, buď pravdivý. Otec ťa pozná lepšie, ako ty sám seba. Oľutuj. Vieš, aké je to úžasné, vymaniť sa spod zákona hriechu a smrti a podriadiť sa Zákonu Ducha? Je to nádherný život, ja ti to môžem potvrdiť!

Štefan Patrik Kováč, ThLic

(c) 2013 Spoločenstvo Živá voda, Piešťany, tel. 0905/66-97-96.

Koho vyučovanie zaujalo, prosím Z D I E L A J T E (fb...).

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Pokoj vám. Všimnite si aj obrázok. Veľa vám napovie o tom, ako je to so slúžením Pánovi. Jeden na ňom je rozostrený a je zaostrené na zobrazenie Toho v pozadí. Lebo v skutočnosti zobrazenie Toho v pozadí je oveľa dôležitejšie. Ten, ktorý sa obetoval na dreve kríža. Jeden len služobník Slova, druhý Slovo samo.
Odoslané 23.4.2013 10:29.
Anna Petrášová
Priznám sa, že mne tie slová nič nehovoria. A to som teologiu študovala tiež. Toto mi pripadá len ako mlátenie prázdnej slamy, a pri čítaní ma napadajú tieto slová: sebestrednosť, fanatizmus, neúcta k druhým.
Zároveň sa za tú neúctu ospravedlňujem aj ja. Každý sme asi z iného cesta. Ale takto by som sa ľu´dom určite neprihovárala.
Odoslané 23.4.2013 16:21.
Pokoj tebe, Anna, tebe, ktora ma obvinujes, ze autor nema uctu k druhym a zaroven sa ospravedlnujes, ze ju ty nemas a nepreukazujes... Nuz, co na to povedat? Ze to vzbudzuje u mna :-).
Viem, ze mas v kázaní problém s tykamím, ale netykáme aj Bohu?
Ten štýl je taký ráznejší - pouzívam ho najma pri evanjelizácii, ale ak nemas problemy/hriechy tam spominane, nerozumiem, prečo by ťa mal tak dráždiť. Žehnám ti radosť s Kristom, ktorý je NÁROČNY Pán. Neznesie polovičatosť a pretvarku.
Odoslané 24.4.2013 16:16 ako reakcia na Anna Petrášová.
Stotožňujem sa s týmto článkom, Števko!
Dva zákony, dve cesty, hriech a nevinnosť...Vždy máme na výber a vždy je to len o našej slobodnej vôli rozhodnúť sa.
Nádherne si tu vyzdvihol plnenie si aj najmenších povinností služby v láske, lebo od maličkostí závisí napredovanie k svätosti. Čnosťou pokory a lásky prijať od Pána všetko, čo má pre mňa pripravené a chcieť plniť jedine Jeho sv. vôľu, je výsadou svätých.
Uvedomenie si hriechu, padnutie k nohám Spasiteľa a poprosiť o odpustenie, je prvým a najhlavnejším činom na ceste za Ježišom. Čím viac sa oddáme Bohu a dovolíme Mu, aby viedol naše životy, tým viac budeme rásť v láske a milosrdenstve ku všetkým ľuďom navzájom.
Hriech sa nám bude oškliviť v celom jeho rozsahu a bude to Duch Svätý, ktorý bude utvárať naše svedomie, ktoré sa vďaka Jeho pôsobeniu stane veľmi citlivým na spáchanie aj najmenšieho hriechu.
Krásne si to napísal, že sú to moje hriechy, ktoré pribili a ešte stále pribíjajú Ježiša Krista na kríž. Ach, keby sme pochopili túto veľkolepú Lásku všetkými svojimi zmyslami, rozumom a srdcom, nedovolili by sme Zlému, aby nás ovládal a mal nad nami svoju moc.
Cesta za Ježišom je namáhavá, obetavá, plná odpustení, tŕňov, pádov, vstávaní z prachu zeme, sebadarovaní...je celopalom v ohni spaľujúcej Lásky Kristovho milujúceho Srdca.
Odoslané 25.4.2013 9:13.
"Cesta za Ježišom je namáhavá, obetavá, plná odpustení, tŕňov, pádov, vstávaní z prachu zeme, sebadarovaní...je celopalom v ohni spaľujúcej Lásky Kristovho milujúceho Srdca." Amen! Aleluja!
Cesta za Ježišom je namáhaví pre našu slepotu ducha a neochotu počuť Pánov hlas..., pre neochotu odpúšťať a milovať iných, v ktorých je On..., pre našu hlúposť, ktorú milujeme viac než múdrosť Božích rád (príkazov - to slovo pre svoju pýchu nenávidíme...) Ach, môžeme si všetko premenovať, zostane nám vždy Božia Pravda, Boh-Láska a pokora Boha - toho Boha, ktorý pre nás zomrel na kríži!
Odoslané 25.4.2013 10:14 ako reakcia na Eva Vráblová.
Vďaka, Evička a Mária, za zhodnotenie. Každý sa rozhoduje podľa toho, čo má v srdci. Alebo čo nemá v srdci. +
Odoslané 26.4.2013 12:23 ako reakcia na Eva Vráblová.