Blog

"Liečiť" (liek) - "uzdravovať" (zdravie)

Vyzerá to celkom jasne: obidva pojmy by mohli znamenať to isté – ten druhý pojem hovorí o cieli, prvý o tom, čo je cestou k nemu. Želateľným stavom človeka, ktorý je chorý, je „vyliečiť sa“ – „vyzdravieť“. (Napr. v angličtine majú obidva pojmy ten istý koreň: „to heal“ – liečiť, „health“ – „zdravie“.)
Čítaj ďalej o "Liečiť" (liek) - "uzdravovať" (zdravie) »

Prečo a ako "sa spoľahnúť" na niekoho

Slovo „spoľahnúť sa“ je takmer synonymom dôvery. Má však aj veľmi peknú etymológiu: pochádza totiž zo spojenia slov „spolu ľahnúť“. Nemyslí sa to v pohlavnom zmysle (to vyjadruje iné slovo: súlož – súložiť). V akom teda?
Čítaj ďalej o Prečo a ako "sa spoľahnúť" na niekoho »

Bohatý

Zrejme ste už počuli, resp. hlavne asi videli (napr. na FB), že slovo „bohatý“ znamená vlastne doslova „Boh-a-ty“. Je to sympatické. Teda, bolo by. Avšak, v slovenčine sa slová takto netvoria. Takže tak to nie je.
Čítaj ďalej o Bohatý »

Večnosť versus časnosť

Téma, ktorá zamestnáva mysle ľudí už tisícročia, najmä v spojení s vierou v Boha. Na druhej strane, naša „časnosť“ – výraz, ktorý používame málo, lebo ...veď načo? Všetko, čo poznáme, prebieha v čase (a priestore), je zbytočné to zdôrazňovať. Čas a priestor sú podstatné vlastnosti hmoty. Zaujímavé to začína byť vtedy, keď si uvedomíme, že podľa kresťanskej viery Boh je duch, takže sa naňho nevzťahujú kategórie hmoty a hovoríme, že žije „vo večnosti“, resp. „je večný“.
Čítaj ďalej o Večnosť versus časnosť »

Nenahraditeľný (aj) v seniorskom veku – rozhovor s Benom Whittakerom

Keď som bol v roku 1987 v USA, v Detroite ma náš známy Steve vzal do veľkého obchodného centra. Steve bol milý, sedemdesiatročný, postavou typický americký dôchodca. Zaujalo ma, že prechádzajúc po chodbách centra sa niekoľkokrát pristavil pri predavačkách, veľmi milo sa im prihovoril, prehodil s nimi pár slov a šli sme zas ďalej. Ony reagovali naňho ako na milého starého pána a s úsmevom sa s ním chvíľku porozprávali. Na konci mi to vysvetlil: „Vieš, tieto ženy majú neuveriteľne nudnú a monotónnu prácu. Chcel som ich trochu rozveseliť.“ Vtedy som si povedal: keď raz budem starý, chcem byť ako on!
Čítaj ďalej o Nenahraditeľný (aj) v seniorskom veku – rozhovor s Benom Whittakerom »

Stretnutie s Bohom uschopňuje stať sa darom – rozhovor s Mackenziem Phillipsom

Tieto Vianoce som sa trochu viac zamyslel nad tým, ako ich prežívať - čo si z ich slávenia vziať. Napadlo mi, že Boh sa stal darom... a my sa každoročne usilujeme stretnúť s ním, aby sme sa aj my STALI DAROM.
Čítaj ďalej o Stretnutie s Bohom uschopňuje stať sa darom – rozhovor s Mackenziem Phillipsom »

Sila všednosti – sila pre všednosť. Rozhovor s Micekym Gordonom

Čo dokáže všednosť? Prvé, čo asi nám viacerým napadne, je možno toto: zabiť výnimočné udalosti. Prvýkrát je niečo úžasné, ale postupne, ako sa to opakuje, to „zovšednie“... a už to akosi nie je ono. Alebo zažijete niečo výnimočné, ale postupom času to akoby prekryje všednosť bežných dní... a ten zážitok kedysi – povieme – „už ani nie je pravda“. Je to hrozné, že to tak je, ale akokoľvek je to hrozné, je to tak. Nevyhnutne?
Čítaj ďalej o Sila všednosti – sila pre všednosť. Rozhovor s Micekym Gordonom »

Minulosť – Prítomnosť – Budúcnosť vs. „Carpe diem“. Rozhovor s Marthym McFlyom

Hovorí sa, že minulosť je už za nami a nemá zmysel sa k nej vracať, a budúcnosť je zas pred nami a nevieme, čo nám chystá – takže treba žiť naplno v prítomnosti. Je to určite pravda. Ale nie celá.
Čítaj ďalej o Minulosť – Prítomnosť – Budúcnosť vs. „Carpe diem“. Rozhovor s Marthym McFlyom »

Moje veľké rozhovory

Pred pár rokmi mi napadla taká myšlienka - urobiť fiktívny rozhovor s postavou z filmu, ktorý som mal veľmi dôkladne napozeraný, takže som mal pocit, že tú postavu naozaj dobre poznám.
Čítaj ďalej o Moje veľké rozhovory »

Objatie ako odkaz od Boha, i od seba

Ob-jať niekoho, pri-vinúť si ho k sebe, je tým najvýrečnejším gestom prijatia, a teda lásky. Ba, povedal by som ešte viac – je to zjavenie Božej lásky v telesnej podobe.
Čítaj ďalej o Objatie ako odkaz od Boha, i od seba »

Terezka - Učiteľka

Pred pár dňami to bolo presne 150 rokov, čo sa 2. januára 1876 narodila Terézia Martinová, známa dnes ako svätá Terezka (Francúzi nepoužívajú zdrobneniny, takže "petit Therese" - malá, ako dieťa, podmienka na porozumenie Božieho kráľovstva...). Postrehol to niekto?
Čítaj ďalej o Terezka - Učiteľka »

Za Benediktom XVI. - Prečo láska-nádej-viera?

Včera sme sa rozlúčili s pápežom, ktorého opäť môžeme zaradiť do kategórie "mimoriadnych osobností", spolu s jeho predchodcami z dvadsiateho storočia. Je to veľký Boží dar - nebolo to v dejinách Cirkvi vždy tak. Mal som s týmto pápežom osobitný vzťah a duchovný dialóg-na-diaľku. Možno si táto chvíľa zaslúži, aby som sa o niečo z neho podelil.
Čítaj ďalej o Za Benediktom XVI. - Prečo láska-nádej-viera? »

Návrat márnotratného blogera

Tu som si zamiloval blogovanie a páčila sa mi aj spätná väzba od slušných, prajných ľudí. Ale zachcelo sa mi vziať si dedičstvo a vybrať sa do sveta. Hľadal som šťastie po rôznych doménach..., ale nenašiel som. Ostal som sám, so svojimi textami, ktoré ...našiel len ten, kto už vedel, kde ich má hľadať a chcel to... Preto sa vraciam a úprimne prosím len o pozornosť nádenníka. ;-)
Čítaj ďalej o Návrat márnotratného blogera »

Byť sám/sama sebou

Do manželstva vstupujú dve slobodné osoby, to znamená, že je to rozhodnutie, ktoré musí byť dobrovoľné. Ale znamená to aj, že každá z nich je sama sebou a ako taká sa otvára prijatiu zo strany partnera, respektíve prijíma dar jeho osoby. Byť sám sebou, a zároveň „vo vzťahu“, to nie je celkom jednoduché – ani na pochopenie, ani na uskutočnenie. Nehovoríme, že keď je niekto vo vzťahu, už nie je „slobodný“? Máme to chápať tak, že po svadbe končí sloboda? No, nie je ona zároveň podstatnou črtou našej dôstojnosti? O ňu by sme asi nemali v manželstve prichádzať... Ak je niekto, kto vie, čo je to mať problémy s vlastnou identitou v súvislosti s rozhodovaním sa pre manželstvo, tak je to pani Maggie Carpenterová – Grahamová. Dovolil som si nahliadnuť do jej nezvyčajného príbehu a poprosiť ju o pomoc s týmito ťažkými otázkami, formou fiktívneho rozhovoru.
Čítaj ďalej o Byť sám/sama sebou »

Nové podobenstvo o márnotratnom synovi. Alebo: Apropo argumenty „za“ a „proti“ svätému prijímaniu pre rozvedených a znovuzosobášených

V nijakom prípade si nedovoľujem meniť Evanjelium. Len som si dovolil poslúžiť známym Ježišovým podobenstvom a mierne ho upraviť, aby som sa zamyslel nad aktuálnou a veľmi ostro diskutovanou témou.
Čítaj ďalej o Nové podobenstvo o márnotratnom synovi. Alebo: Apropo argumenty „za“ a „proti“ svätému prijímaniu pre rozvedených a znovuzosobášených »

Kto je budúcnosťou spoločnosti: deti či starí?

Na tohtoročnom Svetovom stretnutí rodín v Dubline povedal pápež František vetu, ktorá je dosť prekvapujúca: „Spoločnosť, ktorá si neváži starých rodičov, je spoločnosťou bez budúcnosti.“ Dosiaľ sme počúvali, aj z úst pápežov, vrátane Františka, že „spoločnosť bez detí je spoločnosťou bez budúcnosti“. Tak ako to je – neprotirečí si?
Čítaj ďalej o Kto je budúcnosťou spoločnosti: deti či starí? »

Kto čo kričal - a čo my dnes s tým máme

Udivuje ma, ako kazatelia takmer výlučne identifikujú zástup ľudí, ktorí Ježišovi kričali „Hosanna“ na Kvetnú nedeľu, so zástupom ľudí, ktorí kričali „Ukrižuj ho!“ na Veľký piatok – a rozvíjajú tému totálneho „prevrátenia kabátov“, zmeny priam o 180 stupňov a povrchnosti toho nedeľného nadšenia. Ale odkiaľ vieme, že to bolí tí istí?
Čítaj ďalej o Kto čo kričal - a čo my dnes s tým máme »

Za kňazov...

Príliš veľa kňazov, v rôznom veku a dĺžke kňazstva, odchádza. Nemalo by nám to byť ľahostajné.
Čítaj ďalej o Za kňazov... »

Valentín vs. Národný týždeň manželstva?

Načo? Tieto sviatky nejdú proti sebe, najmä ak máme na mysli svätého Valentína.
Čítaj ďalej o Valentín vs. Národný týždeň manželstva? »

Ako si vytvoriť názor na prezidenta USA?

Prezident Spojených štátov amerických, pán Donald Trump, je typickým príkladom „kontroverzného politika“. Pritom ona kontroverznosť nespočíva len v tom, že spoločnosť je rozdelená v jeho hodnotení a jednotlivé skupiny sú priam vyhrotené v protichodných postojoch voči jeho osobe, názorom a rozhodnutiam, ale aj v tom, že – ako sa zdá – aj on sám v niektorých svojich postojoch akoby nebol konzistentný, jednotlivé hodnoty, ktoré presadzuje, neaplikuje rovnakou mierou vo všetkých situáciách.
Čítaj ďalej o Ako si vytvoriť názor na prezidenta USA? »

Výnimočné priateľstvo s maliarom a jeho dielom

Zoznámil som sa s mladým, veľmi zaujímavým človekom, maliarom. Už dávnejšie som o ňom vedel, ale v ostatnom čase som ho spoznal bližšie, poodhalil som, čo sa ukrýva za jeho prchkou povahou a trochu dlhšie a intenzívnejšie som sa zapozeral aj do jeho diela...,takže môžem skutočne hovoriť o priateľstve s ním a toto priateľstvo je pre mňa mimoriadne obohacujúce. Či aj preňho, to neviem celkom posúdiť. Volá sa Michelangelo Merisi, pochádza z Lombardie (severné Taliansko) a hovorí si Caravaggio.
Čítaj ďalej o Výnimočné priateľstvo s maliarom a jeho dielom »

Kto bude učiť loviť ryby?

Existuje nórske príslovie, veľmi dobre známe aj v našich končinách, podľa ktorého „skôr než dať ľuďom ryby, je lepšie naučiť ich loviť ryby“. Ak sa nemýlim, naprieč celým spektrom našej spoločnosti panuje zhoda, že je to rozumné príslovie. (Možno by sa dalo upresniť, že pokiaľ niekto naozaj zomiera od hladu, vtedy treba operatívne zasiahnuť a nakŕmiť ho, a pokiaľ má vekové či zdravotné ťažkosti pri lovení, treba mu pomôcť..., ale inak je cesta, ktorú odporúča príslovie, zrejme tá správna.) Ak je tak, potom byť učiteľom je pre spoločnosť tá najdôležitejšia verejná funkcia, to najvýznamnejšie povolanie, tá najprínosnejšia služba. Stačí túto myšlienku doviesť do dôsledkov a pochopíme, že zárobok učiteľov by mal byť nie na úrovni priemernej mzdy, ani nie na úrovni 1,6-násobku priemernej mzdy, ale najvyšší v celej verejnej službe.
Čítaj ďalej o Kto bude učiť loviť ryby? »

Terezka - Učiteľka

Ponúkam záujemcom text literárno-hudobného pásma, ktoré sme pripravili na privítanie relikvií sv. Terézie z Lisieux na Slovensku. Pásmu môže predchádzať, alebo na záver zaznieť Hymna, ktorú na túto príležitosť zložili bratia a sestry karmelitáni. Všetky tieto piesne môžem, na požiadanie, dodať na mp3.
Čítaj ďalej o Terezka - Učiteľka »

Stratiť sa, a zároveň nájsť

Včera sme sa s mojimi troma deťmi - dcérou (16) a synmi (14 a 8) vybrali na Čebrať, symbol Ružomberka, vrch, ktorý nás priťahuje, odkedy sme sa sem pred 9 rokmi presťahovali. Lenže Čebrať je - pre mňa - akoby zakliaty. Už párkrát som sa tam chystal a niečo mi to prekazilo, naposledy sme sa museli so študentmi vrátiť, lebo prišla hrozivá búrka. Ani teraz to nevyšlo. A predsa.
Čítaj ďalej o Stratiť sa, a zároveň nájsť »

Koncert na želanie

Moji milí, členovia Mojej Komunity. Po krásnych reakciách na minuloročný koncert "Povolanie: láska?" a "na želanie" mnohých, ktorí nechceli, aby to bol môj posledný, chystám - po roku - takú hudobnú spomienku naň, a najmä na tú atmosféru. A srdečne vás všetkých pozývam.
Čítaj ďalej o Koncert na želanie »

Sklamanie

Skončilo sa referendum. Takmer 80% oprávnených voličov na Slovensku je proti, alebo nezaujímajú základné civilizačné hodnoty, ako je heterosexualita manželstva, rodičovstva (i náhradného) a sloboda rodičov vo vzťahu k sexuálnej a bioetickej výchove detí v škole. V prvých reakciách mi chýba sklamanie.
Čítaj ďalej o Sklamanie »

Ukradnutá Venuša a naše referendum

Poznáte film "Ako ukradnúť Venušu"? Šarmantný Peter O´Toole a pôvabná Audrey Hepburn ukradnú vzácnu sochu zo superchráneného múzea. Ako? Trikrát spustia alarm, ktorý vyzerá ako falošný, až sa nik z privolaných policajtov neodváži veriť, že nie je pokazený. Takže ho vypnú. A je to.
Čítaj ďalej o Ukradnutá Venuša a naše referendum »

SV. Ján Krstiteľ o čosi bližší

Adventná kázeň Mons. Mariána Bublinca na Katolíckej univerzite v Ružomberku mi zas o čosi viac priblížila postavu sv. Jána Krstiteľa, najväčšieho z tých, čo sa narodili zo ženy (11,11).
Čítaj ďalej o SV. Ján Krstiteľ o čosi bližší »

Katolícka univerzita ako myšlienka a zodpovednosť

Trávim pár dní v Miláne, kde je hlavné sídlo talianskej Katolíckej univerzity Božského Srdca... a rozmýšľam. Po vstupe do priestorov tejto univerzity na prvý pohľad je zrejmé, že je hrdosť študovať tu..., lebo je hrdosť učiť tu..., lebo je hrdosťou Cirkvi mať takú univerzitu...
Čítaj ďalej o Katolícka univerzita ako myšlienka a zodpovednosť »

Priatelia Benjamína Martinského

Zrelo to už dávnejšie (škoda, že nedozrelo už dávno). Ale je to tu, ponuka, prvý krok. Ak sa Pánu Bohu zapáči a bude ho požehnávať, máme už vymyslené aj ďalšie...
Čítaj ďalej o Priatelia Benjamína Martinského »
Ukazujem 1 - 30 z 83 výsledkov.
Položiek na stránku 30
z 3