« Späť

Ráno nevinných mučeníkov

Ráno nevinných mučeníkov

Herodes dal povraždiť všetkých chlapcov v Betleheme

Aj súčasná doba prináša veľa nevinných obetí. O to viac si môžeme oživiť fakt, že smrť týchto maličkých mučeníkov je znamením kráľovstva diabla, pretože Ježiš ešte sa len narodil pre svoje spasiteľské dielo. Tieto neviniatka boli zabití neurotickým despotom, ktorý videl v Bohu nebezpečného súpera, a išlo mu o zavraždenie Ježiša, ktorý vďaka vnuknutiu Jozefovi bol uchránený útekom do Egypta. Pokáním a  obrátením sa môžeme splynúť s obeťou týchto neviniatok. 

 

Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, chváli vznešený zástup mučeníkov.

Mt 2,13-18 Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“

Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“

 

 Jer 31,15   Toto hovorí Pán: "Čuj, v Ráme počuť vzdychanie, prehorký plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich niet."

 
 

 

Obr. : google