« Späť

Ráno radovania aj znepokojenia

Ráno radovania aj znepokojenia

Vezmi dieťa i jeho matku a ujdi do Egypta

V Ježišovi Kristovi prichádza Boh, aby zachránil svet. Boh v Kristovi chce byť s nami, a predsa sa z posolstva o Kristovom príchode všetci neradujú. Tak to bolo vtedy, tak to bolo vo všetkých dobách, tak je to i dnes. Buď nadšenie a radosť, alebo zármutok a odmietanie. Ale on prišiel práve preto, aby nás zachránil a dal nám pokoj, radosť a šťastie. A predsa - Herodes a celý Jeruzalem sa znepokojil. Ježiš Kristus bude vždy znepokojovať, možno niektorých zarmúti, ale to nie je jeho zámer.
 

Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva.

Mt 2,13-15.19-23 Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“

Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“

On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“

 Jer 26,21     I počul jeho slová Joakim, všetci jeho dôstojníci a všetky kniežatá, takže ho kráľ hľadal, aby ho usmrtil. Keď to Uriáš počul, bál sa, utiekol a uchýlil sa do Egypta.

 
 

 

Obr. : google