« Späť

Ráno s odrobinkami pod stolom

Ráno s odrobinkami pod stolom

Aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch

Nie je to pre mňa ľahká pasáž z Biblie. Ježiš, ktorý  je pripravený v každej situácii  vyhovieť každému postihnutému, vrátane rímskych vojakov, colníkov a malomocných, tu vyzerá tak, že zúfalá žena dosiahne pomoc len po predložení dôkazu, že je pokorná, že je kresťanka.  To len naozajstná láska dokáže viesť k takej pokore, že sa porovnáva so šteňatami, ktoré jedia zvyšky potravín popadaných pod stôl. To sú pre mňa silné momenty, a hlbšie sa zamýšľam nad Božím slovom. Nie každá jej pasáž ma dostáva do situácie, že musím hľadať kľúč, skúmať svoje srdce, či si zasluhuje Ježišovu lásku, či je dosť pokorné.

 

V tichosti prijmime zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Mk 7,24-30 Ježiš vstal a odišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť.

Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám.

Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry.

On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“

Ale ona mu odvetila: „Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch.“

On jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.“

A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč. 

Mk  9,33-34   Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: "O čom ste sa zhovárali cestou?" Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší.

 

 

Obr. : google