« Späť

Ako by ich jedna mater mala

Ako by ich jedna mater mala

Nie je tu o tom, že niekto vám podsúva svoj názor na priateľa či priateľku a vy ani nezbadáte, že ste spáchali hriech v posudzovaní.

 

Hovoríme tu na kresťanských stránkach o Bohu – o Bohu, ktorý je láska. Toto tu odznieva  často aj bez presného označenia,  a je doložené aj  skutkami lásky a porozumenia.  Opakujeme svoje skúsenosti, úvahy, túžby spojené s láskou v takej miere, že často sa prihodí, že hovoríme o tom istom. Chyba? Nie! Svedčí to o tom, že sme sa našli na poli, ktoré je nám blízke, kde dýchame, vidíme, počujeme, cítime v rovnakom rozmere, kde slovo „láska“ nám predstavuje súhrn vlastností, citov, postojov, ktorým nás učil Ježiš Kristus.  Preto sa nebojme! Nemyslíme si o druhom, že je lepší, ani to nezdôrazňujme, lebo v Božích očiach sa nikto nevyrovná vám, ktorého vás  Boh stvoril takého, aký ste.  Toto nie je moja vedomosť či nevedomosť, toto je životná skúsenosť, ktorú okúsi každý, kto počúva či číta Božie slovo. A nikdy nie je neskoro začať! Len je škoda každej premárnenej chvíle, ktorú trávime bez Boha, bez jeho Lásky, bez jeho Slova, ktorým nás  volá, pretvára a živí. Vážme si túto jednotu, kde sa nepretekáme o titul najlepší, najúspešnejší, ale sa pretekáme v láske -  kto dokáže viac milovať, tolerovať, odpúšťať... „a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.“ (Ef 4,3) „kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku,“ (Ef 4,13) 

Preto rozvíjajme našu vzájomnosť, nenapadávajme sa, napomínajme sa v láske, aby aj tu, keď sa niekto, kto hľadá Boha  začíta do našich príspevkov, mohol povedať: „Pozrite sa, ako sa milujú!“

No nech jasajú a radujú sa z teba tí, čo ťa hľadajú, a nech ustavične volajú: „Nech je zvelebený Boh“  tí, čo tvoju spásu milujú.  (Ž 70,5)

Nie je ľahké svedčiť o tom, ako dokážeme milovať svojho nepriateľa, ako nie je ľahké tak ho aj milovať.  Hľadať na svojom nepriateľovi niečo, čoho by sme sa vedeli zachytiť pre motív našej lásky, je to isté, ako by sme ho už prestali milovať. Lebo si ho pretvárame na obraz podľa seba, ktorý je pre nás prijateľný a nemilujeme ho takého aký je.

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? (Mt 5,46)

Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. (1Jn 3,1)

Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. (Jak 1,12)

„Ale ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1Kor 2,9)

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ten, kto prahne po duchovne, dychtivo vníma Božie slová. Kto si denne vezme k srdcu iba kúsok zo Svätého písma, dostane omnoho viac.
Odoslané 9.4.2012 15:57.
Vráťte Bohu jeho príbytok.
On nie je v kamenných chrámoch, ale v srdciach ľudí.
Umyte prach svojho srdca, odstráňte z jeho vnútra všetky neužitočné, alebo hriešne ozdoby.
Iba Boh. Iba on. On je všetko!
A nič menšie než raj je srdce človeka, v ktorom prebýva Boh, srdce človeka, ktoré spieva o svojej láske k božskému Hosťovi.
Urobte z každého srdca nebo. Začnite bývať spolu so Vznešeným.
Vo vašom večnom zajtrajšku sa spolubývanie zdokonalí v moci a radosti. No už tu bude také, že prekoná hrozný úžas Abraháma, Jakuba a Mojžiša. Lebo už to nebude žiarivé a zastrašujúce stretnutie s Mocným, ale trvalé prebývanie s Otcom a Priateľom, ktorý zostúpi, aby povedal: "Mojou radosťou je prebývať medzi ľuďmi. Ty ma robíš šťastným. Vďaka, synku." (Evanjelium, ako mi bolo odhalené - M.Valtorta, úryvok)
Odoslané 9.4.2012 20:47.
Rim 8,9-11 Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.
Odoslané 10.4.2012 5:07 ako reakcia na Eva Vráblová.