« Späť

Aktuálna téma - kríž

Aktuálna téma - kríž

Kríž je znakom kresťanstva. V týchto dňoch táto symbolika nás sprevádza viac než inokedy, keďže žijeme v znamení dní, kedy bol Ježiš Kristus na kríži oslávený.

 

Koľko ľudí dnes odhodilo kríž! Najprv z príbytkov, potom z krkov, a nakoniec aj zo svojho života: či už prestali praktizovať svoju vieru alebo sa búria každému krížu, ktorý na nich dolieha. Máme sa všetci nad čím zamyslieť, kam tento svet ide a kam chce ísť bez Neho....

Príslušníci siekt a im podobní, vnímajú kríž ako „modlu“. Táto „symbolika VEĽKEJ LÁSKY“ prekáža tomu, kto ju nepozná. Vnútorný človek , ktorý je vo svojom vnútri dobre založený a usporiadaný,  sa chytro spamätá, pretože sa nikdy celkom nerozptýli vonkajšími vecami.

Príjemne sa ide tomu, koho nesie milosť Božia. Kto sa opiera o múdrosť Kristovho kríža získava predpoklad na trvalú radosť srdca, spôsobenú práve múdrosťou Kristovho kríža.  A tá radosť spočíva  v pokornej premene nášho zmýšľania a premietaním nazerania na život zrakom Božieho Ducha a nie duchom sveta.  Ak prijmeme v pokore túto pedagogiku Kríža, a necháme aby nás vychovával, kríž už nebude iba symbolom či estetickým doplnkom, ale získa mimoriadny a aktuálny zmysel života každého z nás.  „My kážeme Krista ukrižovaného: Židom je to pohoršenie a pohanom bláznovstvo “ (1Kor 1,23).  Týmito slovami vyjadruje Pavol reakciu človeka zoči-voči vykupujúcemu krížu.  V Evanjeliu podľa Matúša nás Ježiš vyzýva k nasledovaniu:  „Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma “ (Mt 16,24p).

Kristov kríž sa v srdci kresťana stáva hranicou medzi dvoma svetmi – svetom tela a svetom ducha a stojí medzi dvoma poriadkami spásy medzi Starým zákonom a Novým zákonom.

Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko; lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu prístup k Otcovi.  (Ef 2,14-18)

 

 

Nie je rozhodujúce, či si katolíčka, či protestantka, ale dôležité je, že všetko, čo nás spája s Bohom , je pre nás cenné a nedotknuteľné. Veď ja v kríži nevidím kus dreva ani kov. Ja si len predstavujem tú nekonečnú bolesť, ktorú na tom kríži vytrpel náš Spasiteľ, a tú nekonečnú lásku, že tento kríž neodmietol napriek našim hriechom a slabostiam. Preto neobstojí tvrdenie modlárstva, ak tento kríž niekto nosí na krku či ním má zaprataný byt. Že sa katolíci pred krížom prežehnávajú? Komu to môže vadiť, že aj takouto formou dávajú úctu k Ježišovi, ak má lásku v srdci? Ak nevyznávam túto vieru, môžem sa na to pozerať s vľúdnym chápajúcim srdcom, ale nie hneď vymýšľať, a neodôvodnene tvrdiť, že to je modlárstvo.

Ak sa mýlim, viem že u Pána je odpustenie, lebo u neho je láska.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Hľa, svätý kríž, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta, poďte, poďte, pokloňme sa...
Odoslané 28.3.2012 8:13.
my sme na jednom kurze mali spísať svoje hriechy na papier. Papier sme poskladali a pribíjali na kríž asi 10 cm klincami. V miestnosti bolo ticho, že by bolo počuť aj ihlu padnúť, ktoré prehlušovalo zatĺkanie klincov na kríž. Búšenie srdca, plač, zovretie hrdla a prenesmierna ľútosť a vrúcna prosba o odpustenie u mňa.....aj keď to bolo symbolické, ak si to viete predstaviť, bolo to stršnééééééééé
Odoslané 28.3.2012 8:29 ako reakcia na Eva Vráblová.
Srdce plné lásky, jemnocitu, bez hriechu to vie precítiť v plnosti a to bolí. Vďaka za bolesť, ktorá nás zušľachťuje a približuje k Ježišovi na Kríži.
Odoslané 28.3.2012 8:43 ako reakcia na Majka Sluková.