« Späť

Iní

Iní

"Boh je len jeden" a Boh je milosrdná láska a miluje svoje deti rovnako.

 

Poznám toľko úžasných ľudí, ktorí nezdieľajú práve to náboženstvo, ktoré mám ja. Nenatískam sa, nepresviedčam, ale si myslím, že keby som nechala v sebe viac pôsobiť živého Krista, tá veľkosť Kristovej lásky by sa odrážala aj v mojej láske voči blížnym (bez rozdielu), a evanjelizácia by mala svoj skutočný efekt. Takto sa len nestačím diviť, koľko tých úžasných ľudí sú príslušníkmi iných, nových  náboženstiev - viery, ako napr. Apoštolská cirkev, Cirkev skutočného Boha a pod. Stále sa točím okolo svojho presvedčenia, že skôr by sa mala zachovať vernosť a malo by sa  bojovať pre skvalitňovanie  starej tradičnej Cirkvi, ako ju trieštiť, oslabovať,  preskakovať z jednej do druhej, lebo "Boh je len jeden" a Boh je milosrdná láska a miluje svoje deti rovnako. Omyly sa dajú naprávať, ale nie  "zutekaním z boja". Že niekto v pokore, tichosti,  bez zveličovania koná svoj skutok lásky nie je pričinením nikoho z jeho okolia a blízkosti, len vnuknutím Ducha Svätého pôsobením Ježiša Krista v ňom, skrze milosť Božiu a dary Ducha Svätého. Že koho si Boh vybral za nástroj aby zjavil svoju lásku, to vie len on a neprislúcha nám to posudzovať a prisudzovať si nejaké zásluhy. 

Kľúčom k sile Pánovho služobníka nie je vytrvalosť, ale pozornosť. Každé ráno načúva Božiemu slovu a hneď na to ho i ohlasuje. Slovo sa stáva telom. Je to známy príbeh - príbeh našej viery. Ak sa budeme starať jedine o to, čo si o nás myslí Boh, ak svoje záujmy odvrátime od názoru sveta, môžeme žiť v istote neohrozenej viery a nič z toho, čo nás v živote stretne, nám nemôže ublížiť. V istote  prameniacej z presvedčenia, že som šťastná, keď sa utiekam k Bohu, pretože On je dobrý a vie, čo robí, ktorá vedie k tomu, že môže byť majákom v čase rozbúreného mora.

Človek zmietaný pochybnosťami, je roztržitý, hľadá svoje miesto v postojoch, ale keď sa pri tom spolieha len na vlastné sily, a bez pokory tvrdí o sebe že má rozhľad, vedomosti v každej oblasti, skúsenosti zo života, vzdelanie v každom odbore, odmieta prijať argumenty, ktoré ho znepokojujú, zneisťujú, ľahko skĺzne do megalománie, odmietajúc všetko čo sa prieči jeho presvedčeniu o znalosti toho ktorého problému, aj keď sú tieto vedomosti chabé, povrchné alebo úplne absentujúce. Niet sa potom čomu čudovať, keď prídu invektívy, zneistenie, keď je svedomie zastreté obdivom k vlastnej osobnosti. 

Mienka človeka o sebe môže byť akákoľvek, jeho skutočné ja sa odzrkadľuje v jeho skutkoch, vzťahu k Bohu a blížnemu.

Pretvárka, falošnosť je len ľudským manévrom. Boh nás vidí ako myslíme, či konáme.

A toto sa presne takto dotýka aj tých, ktorí „sú iní“. 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
"Moja komunita " je síce výborná stránka,ale nie jediná, po ktorej surfujem....a nachádzam tu pestrú zmes všeličoho, aj čo sa vydáva za katolícke.....názory od mantilnela k mantinelu.....od takých, že naozaj netreba pre svoju spásu nerobiť už celkom nič, lebo Ježiš to 7.apríla r.30 urobil za mňa a ak tomu uverím, prídem rovno do neba- až po hrôzostrašné vízie očistca, ktorý je vraj skutočný oheň niekde
blízko vrúceho stredu našej Zeme, a oddelený len tenkou prepážkou od pekla.....
Z prevencie nedostať sa pod trvalú kuratelu psychiatra som zvolila cestu, ktorú neľutujem. Povedala som si, že encykliky nie sú iba materiálom na skúšky a témy diplomových prác pre poslucháčov teológie, ale náuka Cirkvi podopretá samým Pánom Ježišom v Petrovom nástupcovi. Začala som " Bohatým na milosrdenstvo"
a nebanujem. Vrele odporúčam...aj ďalšie.
Odoslané 20.4.2012 18:13.
Mienka človeka o sebe môže byť akákoľvek, jeho skutočné ja sa odzrkadľuje v jeho skutkoch, vzťahu k Bohu a blížnemu.
Odoslané 20.4.2012 19:37 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Zrejme ma chytá dementia senilis, ale tomuto komentáru na moju adresu nerozumiem....
Odoslané 20.4.2012 19:52.
Je mi ľúto Edith, ale presnejšie to nedokážem definovať. Myslela som to presne tak, ako som to uviedla, že tvoje skutky a vzťah k Bohu a k blížnemu sú tie najkonkrétnejšie momenty v tvojom živote.
Odoslané 20.4.2012 20:06 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Áno, môj vzťah k Bohu sa odzrkadľuje v mojom správaní k blížnym.
Môžem mať vieru postavenú na pevných základoch, môžem byť obdarovaná darmi Ducha Svätého, môžem denne prijímať Pána Ježiša do svojho srdca vo sv. Eucharistii, ale ak nemám lásku a pokoru k ľuďom, nič z toho hore uvedené, mi nie je platné...moja viera je vtedy mŕtva.
Odoslané 20.4.2012 20:30.
Kľud, dámy, moja mŕtva nie je. Zdá sa, že sa nedorozumeli pojmy. Pretože kto ste vy, aby ste ma mohli súdiť? Ja som iba chcela povedať to, že ak sa ocitnem v spleti názorov, prvé,po čom siahnem po evanjeliu, sú encykliky a nie rôzne strašenia. Myslím, že každý z nás tu sa snaží žiť kresťanstvo, tak ako vie.Tým na túto tému končím.
Odoslané 20.4.2012 21:00.
Ja som sa iba zamyslela nad výrokom istého svätého, (tušim to bol sv. Ján Mária Vianney, ale nedovolím si ho tu uvádzať, lebo ho necitujem od slova, doslova ), ale podstata je v tomto znení...I keby som poznal všetku múdrosť sveta, i keby som si prečítal Starý a Nový Zákon a zapamätal som si ho doslova, i keby som na púšti strávil 30 rokov života a kajal sa na kolenách, jedol iba bylinky, kameň by bol mojou poduškou a nosil pás kajúcnosti...ale lásky by som nemal, nič by mi to nebolo platné...skutočne, činy hovoria za nás...neurážajme sa hneď, ak slová na papieri vyznejú stroho, lebo sa nedá do nich vložiť cit adresáta...nebolo to mojím úmyslom...
Odoslané 21.4.2012 9:06.
"Boh je len jeden" a ak niekto vyzná takúto vieru v meno Otca, Syna i Ducha Svätého je mojím bratom, nie je :"INÍ". Nás veriacich, totiž nezjednocuje človek, aby sme hovorili , ja som katolik, ja evanielik, nás všetkých, čo veríme v trojedinného Boha, zjednocuje Kristus, veď jedine on je Hlavou a my všetci sme údy.
Druhá vec je, že každý úd je iní, ale my nie sme tu na to, aby sme súdili kto je lepší, ale sme v Tele, aby sme si navzájom pomáhali, povzbudzovali sa v raste a dozrievaní na ceste života. Apoštol Pavol nám hovorí, že ani sám seba neposudzuje, lebo len ON pozná a vie všetko, preto aj my posudzovanie nechajme na Boha. Chvála a vďaka ti, Otče, za každého, ktorí je v Kristu!
Odoslané 21.4.2012 10:26.
Súhlasím plne, Agneska, ako som aj v závere uviedla: "A toto sa presne takto dotýka aj tých, ktorí „sú iní“. "
Odoslané 21.4.2012 10:59 ako reakcia na Agnesa Kalafutová.