« Späť

Keď sa ráno vydávaš na cestu 0107

Keď sa ráno vydávaš na cestu 0107

Rybár ľudí

Keď sa ráno vydávaš na cestu, do školy, do práce - kdekoľvek, berieš si kúsok chleba. Nezabudni si teda vziať so sebou aj slovo pre svoju dušu.

Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Mt 8,18-22  Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“

Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“

Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“           

 

Mt 8,18-22  Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“

Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“

Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“

 

Mt 4,19-22  I povedal im: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

 Krásne požehnané, milostí plné, pondeľnajšie dobré ráno, nekonečnú Božiu lásku a nech sú vaše kroky vedené v zdraví, šťastí, v radosti, pokoji a v láske po celý deň!

obr.:  google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým