« Späť

Nasledovanie Krista I 17

Nasledovanie Krista I 17

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA I. kniha - sedemnásta kapitola O REHOĽNOM ŽIVOTE

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA  I. kniha  -  sedemnásta kapitola

O REHOĽNOM ŽIVOTE

 

 

Rehoľný život je vlastne povolanie, ktoré Boh dáva ako milosť niektorým, aby sa ním delili s ďalšími.  Toto povolanie nielen sa objavuje a spoznáva, ale aj buduje a tvorí svojimi vlastnými rukami a svojimi osobnými rozhodnutiami. Prvoradým poslaním zasväteného života je vydávanie svedectva o Božej milosti. Príslušníci rehole  dávajú – viac ako akémukoľvek inému dobru – prednosť šťastiu,  že bývajú po celý život v jeho chráme, kde jeden jediný deň prežitý pred jeho tvárou a zasvätený jeho chvále „je vzácnejší ako tisíce dní inde“ (Ž 84,11). Takto prežívajú svoju lásku k Bohu a k ľuďom nielen rehoľníci a rehoľné sestry, ale aj všetci tí, ktorí sa darovali Bohu týmito troma sľubmi: pustovníci, mnísi, zasvätené panny, členovia rôznych sekulárnych inštitútov a mnohí ďalší. Hoci sa tieto skupiny ľudí rôznia svojím štýlom života predsa len sú jednotní v jednom, a tým je nasledovanie Ježiša  Krista čistého, chudobného a poslušného v úsilí o dokonalú lásku.

 

 

Stiahnite si prezentáciu

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKI17.pps/4d335382-fbdb-4808-9595-d8f9b6c95696

 

 

Obr.: Beautiful-google