« Späť

O tajomstve Najsvätejšej Trojice

O tajomstve Najsvätejšej Trojice

Definície, prezentácia

V Cirkvi sa ohlasuje jeden Boh, ktorý je „nad všetkým, preniká všetko a je vo všetkom“. „Nad všetkým“ ako Otec, ako východisko a prameň. „Preniká všetko“, čiže skrze Slovo. A konečne je „vo všetkom“ v Duchu Svätom.  (Sv. Atanáz)

Keď svätý Pavol píše Korinťanom o duchovných veciach, privádza všetko k jednému Bohu Otcovi ako k hlave takto: „Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý.“ (1Kor 12,4-6)  Lebo ako sa milosť  dáva  z Otca skrze Syna, tak my tento dar nemôžeme ináč prijať iba v Duchu Svätom.  (Sv. Atanáz) 

Nechcem sa už viac opakovať, lebo všetko čo by som rada povedala je spracované v priloženej prezentácii.

 

 

Stiahnite si prezentáciu:

/documents/2298897/3820230/NajsvTrojica1.ppsx/9e45c616-2674-4ac0-b8a5-6b1135be6432

 

 

Obr.: google

Text: Podľa Prof.,ThDr.,Dr. Ľ. Stanček, PhD.