« Späť

Ráno dýchania duše

Ráno dýchania duše

Povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, aby boli s ním

Hora-vrch je výstup. „Hľadajte to, čo je hore. Nie čo je na zemi!“ Hora je vzdialenosť. Hora je samota.  Pre dýchanie duše je zdravý pravidelný rytmus samoty a spoločenstva, pravidelné striedanie prítomnosti a vzdialenosti, pohľadu zblízka, aby sme videli detaily a pohľadu zďaleka, aby sme nezabudli na celok, na celú mozaiku drobností. Aj malé rozhodnutia si zaslúžia, aby sme sa najprv poradili na hore.

 

V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Mk 3,13-19 Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

Lk 6,12-16     V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.  Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi:  Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána Filipa, Bartolomeja,  Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec,  Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

 
 

Boh sám naplní tvoje srdce „piesňami spásy“ (Ž 32) a zvelebenie sa stane tvojím povolaním.

Sir 6,5 Milé slovo získava mnohých priateľov a krotí nepriateľov láskavá reč dobrého človeka rozmnožuje (dobro).

 

 

Obr. : google 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Na horu chodím v noci, aby som sa tam nadýchala, a potom ráno až celý deň sa pokúšam ísť na "kyslíkový dlh", dúfajúc, že raz budem voľne dýchať aj v nížinách...
Odoslané 23.1.2014 23:37.