« Späť

Sme vzácni

Sme vzácni

Boh nás miluje bez závdavku a zadarmo nám dáva radosť, pokoj a spásu.

 

Áno, Boh nás miluje. Boh nás miluje nezmernou, nekonečnou láskou, ktorej veľkosť si ani zďaleka nedokážeme predstaviť a pochopiť.

Vo svojej obrovskej láske nás viedol, dal nám desať prikázaní, aby sme sa vedeli orientovať v Jeho dokonalých Zákonoch stvorenia, a aby sme vedeli, čo nám škodí a čo prospieva. Napriek našej pýche a rozumovému chceniu vedieť všetko lepšie nám stále posielal niekoho, kto nás priviedol späť k Pravde. A keď sme ani ich neboli schopní počúvať, Boh vo svojej nezmernej láske urobil niečo neuveriteľné. Vydelil časť zo samého seba a ako svojho Syna ho poslal na Zem, aby nám priniesol čistú, neskalenú Pravdu, ktorá nám prinesie spásu, ako podľa nej žijeme. Avšak čo urobilo pýchou naplnené, povrchne mysliace,  domýšľavé ľudstvo, to už vieme...

Správne ponímanie vety „Boh ťa miluje“ nás neukolísáva do príjemného snenia,   ale vedie nás k radostnému a vďačnému tvoreniu, ochote k činu a tiež k ochote prevziať za svoje činy aj zodpovednosť...

 

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska. (1Kor 13,1-13)

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim  srdcom, celou svojou  dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého. (Mt 22,37-39

 

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého." (Jn 14,21)

 

 Počuli ste, že bolo povedané: "Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa."  Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,  aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.  Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mt  5,43-48)

 

Odpustené sú mnohé hriechy hriešnikom, ktorí mnoho milovali. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje." (Lk 7,47)

 

Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás.  Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať  moje prikázania,  ostanete v mojej láske, ako ja  zachovávam  prikázania svojho Otca a  ostávam v Jeho láske. Toto som vám povedal, aby  vo vás bola moja radosť  a aby vaša radosť   bola úplná. To je moje prikázanie:  Aby ste sa  milovali navzájom, ako som ja miloval vás. (Jn 15,9-12)

 

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať." (Jn 13,34-35)

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Áno, v Božích očiach sme veľmi vzácni...až natoľko vzácni, že Boh dal svojho jednorodeného Syna za nás, za naše hriechy, aby nás vykúpil z otroctva hriechu, a tak sme boli raz spasení...Naša duša musí mať obrovskú cenu, keď diabol tak o ňu veľmi usiluje...
"Ó, Krv a Voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytryskla pre nás z Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - dôverujem v teba"
Odoslané 26.4.2012 18:14.
Presviedčam sa, že plytvám slovami. Ty Evička v každom prípade vyjadríš jednou vetou viac, než ja dvomi stranami písaného textu.
Odoslané 26.4.2012 18:17 ako reakcia na Eva Vráblová.
Opak je pravdou, Anička, traktátov o láske nikdy nie je dosť! Vďaka!
Odoslané 26.4.2012 18:44 ako reakcia na Anna Václavová.