« Späť

Spojme sa pre Južný Sudán

Spojme sa pre Južný Sudán

Milí priatelia, saleziánska misia v Jube, v Južnom Sudáne, kde pôsobili aj slovenskí saleziánski dobrovoľníci, je dlhodobým partnerom občianskeho združenia SAVIO.

Spojiť sily slovenských kresťanských organizácií za účelom odpovedať na konkrétnu pomoc pre utečencov v Južnom Sudáne iniciovalo práve SAVIO o.z.. Spoločným koordinovaným úsilím chceme efektívne a čo najskôr pomôcť tým, ktorí to práve teraz potrebujú, a preto vyhlasujeme verejnú zbierku na humanitárnu pomoc pre Južný Sudán.

Podobne spájajú sily lokálne kresťanské organizácie. Pod vedením saleziánskej komunity vytvorili Výbor pre núdzovú reakciu. Zastúpení sú v ňom saleziáni, sestry Ježišovej Lásky a dcéry Márie Pomocnice kresťanov. Miestna saleziánska komunita je zárukou, že finančné prostriedky budú použité na akútnu pomoc rodinám v núdzi.

Zapojiť sa môžete darovaním online http://bit.ly/1e5Wkke a tiež zdieľaním výzvywww.terazvsudane.sk. Okrem toho je možné podporiť zbierku zaslaním finančného daru na číslo účtu 29 23 907 582/1100.