« Späť

Začnime ráno bez zapochybovania 2107

Začnime ráno bez zapochybovania 2107

Marta ho prijala do domu. Mária si vybrala lepší podiel.

 

Vykročme do nového dňa s vierou, že všetko čo nás stretne,  pochádza  z pôsobenia Ducha Svätého, na spôsob milosti -  nezapochybujme vo svojom srdci a posilnime toto svoje rozhodnutie  Božími slovami. 

 

Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Lk 10,38-42  Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.

Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“

Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

 

 

Mt 6, 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

Krásne, požehnané, milostí plné, nedeľné, dobré ráno,  nekonečnú Božiu lásku a nech sú vaše kroky vedené v zdraví, šťastí, v radosti, pokoji a v láske celý deň!

 Obr. : google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým