« Späť

Závisť

Závisť

Každá ľudská zloba má korene v nedokonalosti človeka.

 

 

 

Ľudia zloby sú v prvom rade tí, ktorí nie sú schopní vidieť zlo v sebe, ktorí si nedokážu priznať vlastné chyby a väčšinou ich hľadajú v iných a na tých si vlastnú zlosť  vyvršujú. Takýmto   ľuďom chýba predovšetkým vlastná sebareflexia. Ich srd a hnev často krát prerastá až do nenávisti, či nevraživosti. Vo svojom živote sme zlobu šikovne zamaskovali za údajné dobro a prispôsobili sme tomu aj svoje svedomie.

„Boh nemôže dovoliť žiadne zlo bez toho, aby ho nepretvoril v ešte väčšie dobro“ (sv. Augustín).

Závisť nepozná oddych. (Francis Bacon)

 

Sklamaná ctižiadosť ľahko prebudí inú vášeň - závisť.  (Stefan Garzyňski)

Naša závisť trvá vždy dlhšie ako šťastie tých, ktorým závidíme. (François de La Rochefoucauld)

 

 Ľudia, ktorí žijú v závisti a zlobe, neváhajú pustiť sa i do toho najlepšieho. (William Shakespeare)

 

Nenávisť je zakuklená závisť, že nie sme na mieste nenávideného. (Berthold Auerbach)

 

Nezáviď nikomu! Dobrí ľudia si svoje šťastie zaslúžia a zlí sú aj v šťastí úbohí. (Ernst Otto Fischer)

 

Foto: Vlastná úprava z môjho archívu fotografií.

 

Závistlivcom sa najlepšie pomstíš, keď budeš zo dňa na deň lepší. (Diogenes Laertios)Nezáviď nikomu, pretože nevieš, či neskrýva niečo, čo by si s ním za žiadnu cenu nemenil. August Strindberg


Ľudská zloba neprekoná lásku.

Veľkodušní ľudia,   dokážu odpúšťať bez problému, rýchlo zabúdajú na krivdy a skrivodlivosť. 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Závisť patrí medzi Sedem hlavných hriechov.
Bojujme proti nej obrovskou pokorou, aby nás svojimi chápadlami nechytila.
Opakom závisti je dobroprajnosť, žičlivosť. Nie sú to krásne čnosti, o ktoré sa usilovať oplatí z celých svojich síl? Lebo ich hlavným jadrom je láska...
Odoslané 23.6.2012 22:02.
Ten, kto závidí je nešťastný človek. Jeho závisť ho ničí viac, než toho, komu závidí (vrátane všetkých prejavov).

Raz som počula zaujímavú myšlienku: Závisť je jediný hriech, ktorý nám neprinesie ani chvíľkové potešenie.
Odoslané 23.6.2012 22:16.