« Späť

Bože, ľúbim ťa!

Bože, ľúbim ťa!

Prečo je to tu?

 

 

Tri veci poznačujú a odlišujú život kresťana: čin, reč a myšlienka. Z nich prvé miesto drží myšlienka. Na druhé miesto sa kladie reč, ktorá slovami sprístupňuje a vyjadruje myšlienku vtlačenú do ducha. Po myšlienke a reči po poriadku nasleduje čin, ktorý skutkom napĺňa, na čo duch myslel. Ak nás teda niečo, ako to býva, vedie k činnosti, mysleniu alebo reči, treba, aby sa všetky naše slová, skutky i myšlienky tak riadili božským pravidlom toho zmýšľania, ktoré sa prejavilo na Kristovi, že nebudeme nič myslieť, nič hovoriť a nič robiť, čo by sa líšilo od jeho vznešeného prejavu. (sv. Gregor)

A preto  je to tu:

Bože, ľúbim ťa!

 

 Boh pozná moju biedu, zápasy i trápenia mojej duše, slabosť môjho tela.

Vie aj o mojej zbabelosti, mojich hriechoch,  netrpezlivosti pri cvičení svojich cností,

A miluje ma takú, aká som, plnú zášti, lenivosti, hnevu, falošnosti.

 Ja mu na oplátku sa usilujem dávať lásku svojho úbohého srdca.

Vedomá si svojej slabosti, na svoju dokonalosť márne čakám,

Svoju lásku  v zranenom srdci mu  len  v prázdnych rukách ponúkam.                                                                                            
Viem, že Boh  ma čaká v každom okamihu, v každej situácii, v ktorej sa nachádzam.

V horlivosti, v suchote. V dôvere i v nedôvere chce lásku môjho úbohého srdca,

A  vie, že keď na svoju dokonalosť  budem čakať,

Nikdy ľúbiť ho šancu nebudem mať.

Márne sú moje schopnosti, aj talent, chce len jedinú pieseň môjho srdca

Aby som vyrazila veľký pokrik: "Bože, ľúbim ťa!"

 

Autor básne: Anna Václavová

Foto: vlastná úprava fotografie z z albumu fotografií

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Bože, zostri z nášho srdca prach pochybností a nečinností, aby bolo otvorené na prijatie Božieho Ducha
Odoslané 27.6.2012 6:37.
Ospravedlňujem sa za množstvo formálnych chýb v mojom príspevku. Bývam na 12. poschodí a v byte mám priemerne 30 stupňov C, môj zdravotný stav to značne odnáša a cez zahmlené okuliare slabo vidím. Až dnes, keď je tu trochu miernejšie, som to dokázala ako-tak opraviť. Verím, že sa to nezopakuje a na budúce počkám so svojim príspevkom.
Odoslané 29.6.2012 10:16.
Anička, neprišla som na nijakú chybu...
Ďakujem za krásny povzdych plný lásky a vďačnosti k Bohu.
Aj ja prosím denne Pána, aby mi dal šancu dokázať, že ho milujem...
Odoslané 29.6.2012 16:36 ako reakcia na Anna Václavová.