« Späť

Prvý deň duchovných cvičení pre pápeža a členov rímskej kúrie

Prvý deň duchovných cvičení pre pápeža a členov rímskej kúrie

Vatikán 6. marca – Pápež František spolu s kardinálmi a ďalšími členmi Rímskej kúrie má za sebou prvý deň duchovných cvičení v Exercičnom dome Božského Majstra v Arricii, neďaleko Ríma. Na päť dní vstúpilo do ticha celkovo 72 exercitantov. Každé ráno o 7.30 spoločne slávia svätú omšu, dopoludnia a popoludní majú uvedenie do meditácií a večer sa spoločne modlia vešpery a adorujú pred Eucharistiou. Ústrednou témou je Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie podľa apoštola Matúša.
„Počas týchto dní sa môžeme všetci považovať ako súčasť skupiny tých, ktorí potrebujú byť opäť evanjelizovaní,“  povedal v nedeľu večer na úvod taliansky biblista P. Giulio Michelini OFM, ktorý vedie duchovné cvičenia. Nie preto, že by „sme patrili do kruhu tých, čo nepoznajú Ježiša alebo k tým, čo prakticky nežijú požiadavky krstu“, ale preto, lebo „nová evanjelizácia má v prvom rade za úlohu zapáliť srdcia tých veriacich, ktorí pravidelne navštevujú komunitu. [...] Vy ste, drahí bratia, v centre tejto evanjelizácie,“ dodal páter Michelini.
Exercície sa opierajú najmä o evanjeliový text od sv. Matúša. V nedeľu večer bola téma „Petrovo vyznanie a Ježišova cesta smerom k Jeruzalemu“ (text Mt 16,13-21). Hlavnou témou dnešného dopoludnia boli „Ježišove posledné slová a začiatok umučenia“ (text Mt 26,1-19). Popoludňajšia meditácia sa zamerala na udalosť v Getsemani a exercitátor jej dal názov „Chlieb a telo, víno a krv“ (text Mt 26,36-46).
Z dôvodu duchovných cvičení Svätý Otec nebude mať v tomto týždni zvyčajnú stredajšiu generálnu audienciu. Jeho návrat do Ríma sa očakáva v piatok predpoludním. -ej

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar