« Späť

Dňa 6.3.2016 sa začali duchovné cvičenia pápeža a Rímskej kúrie: „Obnažené otázky evanjelia“

Dňa 6.3.2016 sa začali duchovné cvičenia pápeža a Rímskej kúrie: „Obnažené otázky evanjelia“

Taliansko 7. marca – Duchovné cvičenia pre pápeža a Rímsku kúriu vedie kňaz Ermes Ronchi z rehole servítov v Aricci neďaleko Ríma. Svojimi meditačnými podnetmi na tému „Obnažené otázky Evanjelia“ sprevádza exercitantov v „Dome Božského Majstra“ (Casa del Divin Maestro) od nedele 6. marca až do najbližšieho piatka.
Prvá zo série duchovných meditácií sa konala včera večer a vychádza z Evanjelia podľa Jána: «Ježiš sa obrátil, a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?» (Jn 1, 35).
„Návrh na tieto dni spočíva v spoločnom zastavení sa pri načúvaní Bohu otázok: nevypytovať sa Pána, ale nechať jeho, aby nám kládol otázky. A miesto toho, aby sme hneď začali hľadať odpoveď, zastaviť sa a dobre v sebe prežiť tieto otázky, obnažené otázky evanjelia. Milovať otázky, ktoré sú už samé osebe zjavením.“ Otázky úzko súvisia s obrátením, sú jeho „synonymom“, dodal servíta Ronchi. Pripomenul, že  štyri evanjeliá obsahujú vyše 220 Ježišových otázok:
„Ježiš vyučuje vo viere prostredníctvom otázok, ešte viac než prostredníctvom presvedčivých slov. (...) Otázka je nenásilná komunikácia, ktorá druhého neumlčuje, ale spúšťa dialóg, zapája ho doň a zároveň ho necháva slobodným. Ježiš je sám otázkou. Jeho život a jeho smrť nás nabádajú k zamysleniu nad posledným zmyslom vecí, dopytujú sa, čo nás robí v živote šťastných. A odpoveďou je opäť on.“
Ježiš sa pýta, aké je moje najväčšie želanie, vysvetlil vedúci duchovných cvičení: „Nežiada v prvom rade odriekanie či obety, nežiada obetovať sa na oltár povinnosti a úsilia, žiada hlavne nanovo vstúpiť do srdca, pochopiť ho, spoznať,“ po čom najviac túžim a čo ma robí šťastným. Hľadanie šťastia je hľadaním Boha a „vášeň pre Boha sa rodí z toho, keď objavíme Kristovu krásu.“
Viera znamená hľadať „Boha vnímavého k srdcu, takého, ktorý robí srdce šťastným, ktorého meno je radosť, sloboda a naplnenie. Boh je krásny,“ pokračoval ďalej Ermes Ronchi a upozornil, že neraz si toho azda nie sme vedomí: „Ochudobnili sme Božiu tvár... Možno je to Boh, ktorého uctievame a klaniame sa mu, ale nie ten, ktorý sa osobne nasadzuje a privádza k nasadeniu sa, ktorý sa smeje a hrá so svojimi deťmi.“
Toľko z meditácie pátra Ermesa Ronchiho na úvod duchovných cvičení v nedeľu večer. Dnes páter Ronchi predložil na meditovanie ďalšiu otázku. Tú, ktorú Ježiš adresuje svojim učeníkom, keď ich ovládol strach z búrky: «Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?» (Mk 4, 40).
Máme strach z búrky, keď sa cítime opustení. „Zdá sa, že Boh spí,“ zatiaľ čo „my by sme chceli, aby zasiahol hneď,“ objasňuje exercitátor:
„Boh nekoná namiesto nás, nevytrháva nás mimo búrok, ale podporuje nás uprostred búrok. Veľmi mi pomáha toto vyjadrenie Bonhöffera: Boh nezachraňuje od utrpenia, ale v utrpení, nechráni od bolesti, ale v bolesti, nezachraňuje od kríža, ale v kríži... Boh neprináša riešenie našich problémov, prináša sám seba a tým, že nám dáva seba, nám dáva všetko. Možno sme si mysleli, že evanjelium vyrieši problémy sveta alebo aspoň že sa zmenší násilie a krízy v dejinách, no nie je to tak. Evanjelium prinieslo so sebou skôr odmietnutie, prenasledovanie, ďalšie kríže, pomyslime na štyri sestry zavraždené v Adene.“
„Ježiš nás učí, že existuje len jeden spôsob, ako zvíťaziť nad strachom: viera!“ – dodal páter Ronchi. Svoju dnešnú rannú meditáciu uzavrel takto:
„Dlhé obdobie Cirkev odovzdávala vieru poznačenú strachom. Točila sa skôr okolo paradigmy viny a trestu, než okolo rozkvetu a naplnenia. Strach sa zrodil v Adamovi, lebo si ani nevedel predstaviť milosrdenstvo a jeho ovocie, ktorým je radosť... Strach však vytvára smutné kresťanstvo, Boha bez radosti. Oslobodzovať od strachu znamená aktívne konať, aby sa zodvihol tento závoj strachu zo srdca mnohých osôb: strach z druhého, strach z cudzinca. Prejsť od nepriateľstva, ktoré môže byť aj inštinktívne, k pohostinnosti, od xenofóbie (strachu z odlišného) k filoxénii (láske k odlišnému) ... a oslobodiť veriacich od strachu z Boha, ako to robili počas celých svätých dejín jeho anjeli: byť anjelmi, ktorí oslobodzujú od strachu.“ -bp-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým