« Späť

Druhý zväzok pápežových ranných homílií: Radosti sa učíme dennodenne

Druhý zväzok pápežových ranných homílií: Radosti sa učíme dennodenne

Vatikán 29. októbra - Ďalší diel súborného vydania ranných homílií Svätého Otca Františka vyšiel dnes pod titulom: Jorge Mario Bergoglio – pápež František: „Radosti sa učíme každý deň“ (La felicità si impara ogni giorno). Ide o homílie z Domu sv. Marty, ktoré tu Svätý Otec predniesol v období od marca 2014 do júna 2015.
Pre talianske vydavateľstvo Rizzoli publikáciu edične pripravil P. Antonio Spadaro SJ, šéfredaktor časopisu La Civiltà Cattolica. V homíliách druhého roku pontifikátu je podľa jeho slov veľmi výrazne prítomná téma milosrdenstva, ktorá akoby už vopred naznačila vyhlásenie Svätého roka Milosrdenstva. Čo pre pápeža Františka toto milosrdenstvo znamená? Antonio Spadaro vysvetľuje:
„Kľúčovým slovom pre spôsob, akým František interpretuje milosrdenstvo v týchto homíliách je „zaangažovanie sa“ (tal. „coinvolgimento“). Odpustenie nie je aktom zákona, aktom právnickým, udelením milosti či amnestiou: naopak, je vzťahom, zaangažovaním sa Boha pre život dotyčnej osoby.“
Tento v poradí druhý zväzok ranných homílií nasleduje po titule „Pravda je stretnutím“, ktorý pokryl prvý rok Františkovho pontifikátu. -jb-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar