« Späť

Pápež František prijal ekumenickú delegáciu z Fínska

Pápež František prijal ekumenickú delegáciu z Fínska

Vatikán 18. januára – V prvý deň Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov začal pápež František svoj oficiálny program prijatím zástupcov Luteránskej cirkvi z Fínska. Delegáciu viedol luteránsky biskup z Helsínk Irja Askola. Ekumenická delegácia prichádza navštíviť hlavu Katolíckej cirkvi na sviatok sv. biskupa Henricha. Ide o dlhoročnú tradíciu, za ktorú im Svätý Otec poďakoval a obrátil sa na nich aj týmito slovami:
„Táto vaša ekumenická púť je významným znakom toho, že ako luteráni, pravoslávni a katolíci ste objavili to, čo vás spája a spoločne si želáte vydať svedectvo o Ježišovi Kristovi, ktorý je základom jednoty. Sme vďační najmä za výsledky, ktoré boli dosiahnuté v dialógu medzi luteránmi a katolíkmi. Pripomínam spoločný dokument ‚Ospravedlnenie (ospravodlivenie) v živote Cirkvi’ (Justification in the Life of the Church). Na tomto základe pokračujte tento dialóg vo svojom sľubnom napredovaní k spoločnému výkladu, na úrovni sviatostí, Cirkvi, Eucharistie a služby ministéria. Spoločne vykonané dôležité kroky smerom vpred vytvárajú stabilný základ pre spoločenstvo života vo viere a v spiritualite, a vzťahy sú stále viac preniknuté duchom pokojnej diskusie a bratského zdieľania.“
Delegáti navštívili Svätého Otca Františka symbolicky na začiatku osemdňového obdobia spoločných modlitieb za jednotu kresťanov, ktoré potrvá do 25. januára. Pápež ďalej v príhovore pozval prítomných, aby aj naďalej pracovali na jednote a zmierení: 
„V našom dialógu naďalej pretrvávajú niektoré rozdiely v doktríne a v praxi. Ale to by nás nemalo odradiť, ale naopak povzbudiť v spoločnom pokračovaní na ceste k stále väčšej jednote, aj prekonávaním starých predstáv a zdráhaní. Vo svete, ktorý je často poznačený konfliktami, sekularizmom a ľahostajnosťou, sme všetci spoločne povolaní zapojiť sa do vyznávania Ježiša Krista, stávajúc sa pritom stále viac dôveryhodnými svedkami jednoty a tvorcami pokoja a zmierenia.“
Delegácia z Fínska sa zajtra, v utorok 19. januára, zíde na ekumenickej slávnosti v Bazilike Panny Márie „Sopra Minerva“ v Ríme. Obradu bude predsedať biskup Teem Sipp a kázeň prednesie metropolita Ambrosius. Prítomní si uctia spomienku na smrť sv. Henricha, prvého evanjelizátora, biskupa a fínskeho mučeníka, ktorý pochádzal z Veľkej Británie a Fíni si ho uctievajú ako svojho patróna. -ej-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar