« Späť

Pápež vyzval kresťanov Európy na konkrétne gesto milosrdenstva voči migrantom

Pápež vyzval kresťanov Európy na konkrétne gesto milosrdenstva voči migrantom

Vatikán 6. septembra - V túto nedeľu po poludňajšom stretnutí s veriacimi na modlitbe Anjel Pána Svätý Otec František vyslovil silnú konkrétnu výzvu na všetky farnosti, rehoľné komunity, kláštory a pútnické miesta po celej Európe, aby prijali jednu rodinu utečencov. Odvolal sa na tragédiu migrantov utekajúcich pred smrťou a na výzvu evanjelia, aby sme boli ‚blížnymi‘. Zdôraznil, že nestačí povedať ‚Odvahu, trpezlivosť...!‘ Preto v rámci prípravy na Jubileum milosrdenstva vyzval biskupov, aby podporili tento apel k takémuto konkrétnemu gestu milosrdenstva. Ako dodal, „aj dve farnosti vo Vatikáne v týchto dňoch prijmú dve rodiny utečencov.“ Nasleduje apel pápeža Františka v plnom znení:
„Drahí bratia a sestry, Božie milosrdenstvo možno poznať prostredníctvom našich skutkov, ako nám to dosvedčil život blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty, ktorej výročie smrti sme si včera pripomenuli.
Tvárou v tvár tragédii desať tisícov utečencov, ktorí utekajú pred smrťou vojnou a hladom, a sú na ceste k nádeji života, nás evanjelium vyzýva, žiada, aby sme boli ‚blížnymi‘ tým najmenším a opusteným. Aby sme im dali skutočnú nádej, nielen jednoducho povedali: ‚Odvahu, trpezlivosť...!‘ Kresťanská nádej je bojovná, s húževnatosťou tých, ktorí idú za istým cieľom.
Preto v tomto čase pred blížiacim sa Jubileom milosrdenstva apelujem na farnosti, rehoľné komunity, kláštory a pútnické sanktuáriá po celej Európe, aby prejavili konkrétnosť evanjelia a prijali jednu rodinu utečencov. Konkrétne gesto v rámci prípravy na Svätý rok milosrdenstva.
Každá farnosť, každá rehoľná komunita, každý kláštor, každé pútnické miesto v Európe nech prijme jednu rodinu, počnúc mojou Rímskou diecézou.
Obraciam sa na mojich bratov biskupov v Európe, pravých pastierov, aby vo svojich diecézach podporili tento môj apel, pripomínajúc, že milosrdenstvo je druhé meno lásky: «Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili» (Mt 25,40).
Aj dve farnosti vo Vatikáne v týchto dňoch prijmú dve rodiny utečencov.“ -jk-
zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar