« Späť

Ranná pápežova homília: Prenasledovanie kresťanov sprevádza spolupáchateľské mlčanie mocností

Ranná pápežova homília: Prenasledovanie kresťanov sprevádza spolupáchateľské mlčanie mocností

Vatikán 7. septembra – Mnohí kresťania sú dnes aj naďalej prenasledovaní a to za spolupáchateľského mlčania mocností. To sú slová z homílie pápeža Františka počas dnešnej svätej omše v Dome sv. Marty. Prítomný na nej bol aj nový arménsky patriarcha Cilície Grégoire Pierre XX. Ghabroyan, ktorému pápež listom 25. júla udelil tzv. „cirkevné spoločenstvo“ (ecclesiastica communio), ktoré pri dnešnom spoločnom slávení potvrdili osobitným liturgickým gestom. Bolo vyjadrením eucharistického koreňa jednoty medzi biskupom Ríma a arménskou patriarchálnou Cirkvou Cilície. Medzi koncelebrantmi bol aj prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, sekretár kongregácie arcibiskup Cyril Vasiľ, ako aj všetci biskupi – členovia synody Arménskej patriarchálnej cirkvi.
Svätý Otec vychádzal z úryvku evanjelia podľa Lukáša (6,6-11), kde sú učitelia a farizeji od hnevu celí bez seba – lebo Ježiš vykonal zázrak v sobotu – diskutujú ako ho zabiť. Pápež hovoril o prenasledovaní, ktoré podstupujú kresťania ešte aj v súčasnosti, a to „možno viac než v počiatkoch“ – sú „prenasledovaní, zabíjaní, vyháňaní, oberaní o všetko, a to len pre to, že sú kresťanmi“:
„Drahí bratia a sestry, neexistuje kresťanstvo bez prenasledovania! Pamätajme na posledné blahoslavenstvo: keď vás budú viesť do synagóg, budú vás prenasledovať, urážať - toto je osud kresťana. A dnes, tvárou v tvár tejto skutočnosti, ktorá sa vo svete odohráva za  spolupáchateľského mlčania mnohých mocností, ktoré by ho mohli zastaviť, stojíme pred týmto osudom kresťanov. Treba ísť tou istou cestou ako Ježiš.“
Pápež pripomenul „jedno z mnohých veľkých prenasledovaní – prenasledovanie arménskeho ľudu“:
„Prvý národ, ktorý sa obrátil na kresťanstvo, prvý. Prenasledovaný len preto, že boli kresťanmi. My dnes v novinách pociťujeme hrôzu z toho, čo robia niektoré teroristické skupiny, ktoré podrezávajú ľudí len preto, že sú kresťanmi... Pomyslime na týchto egyptských mučeníkov na líbyjskom pobreží, ktorí boli podrezaní  vyslovujúc meno Ježiš.“
Ako povedal Svätý Otec „arménsky ľud bol prenasledovaný, vyhnaný preč zo svojej vlasti, bez pomoci, do púšte“. Tento príbeh sa začal Ježišom – to, čo urobili „ s Ježišom v priebehu dejín, urobili aj jeho telu, ktorým je Cirkev“. Dnes – povedal pápež –  , „v tento deň našej prvej Eucharistie ako bratov biskupov, by som chcel teba, drahý brat patriarcha a vás všetkých arménskych biskupov, veriacich a kňazov objať a pripomenúť toto prenasledovanie, ktoré ste utrpeli a pripomenúť aj vašich svätých, mnohých svätých, ktorí umreli od hladu, od zimy, pri mučení, na púšti, a to  preto, že boli kresťanmi!“   
Svätý Otec sa ďalej modlil: „Nech nám Pán dá plnosť múdrosti, aby sme spoznali“ „tajomstvo Boha, ktorý je v Kristovi“ a „nesie kríž, kríž prenasledovania, kríž nenávisti, kríž toho, čo pochádza z hnevu“ prenasledovateľov, vzbudeného „otcom zla“:
„Nech nám dnes Pán dá pocítiť v tele Cirkvi lásku k našim mučeníkom a aj naše mučenícke povolanie. Nevieme, čo sa tu bude odohrávať. Nevieme to! Nech nám Pán, ak jedného dňa dôjde k tomuto prenasledovaniu tu, dá milosť odvahy a svedectva, ktoré vydali všetci títo kresťanskí mučeníci a osobitne arménsky ľud.“ -zk-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar