« Späť

Slávnosť Božieho Tela v Lateráne: Eucharistia je liek na rozkúskovaný život

Slávnosť Božieho Tela v Lateráne: Eucharistia je liek na rozkúskovaný život

Vatikán 18. júna – Na priestranstve pred Lateránskou bazilikou dnes o 19. hodine slávil Svätý Otec František spolu s veriacimi Rímskej diecézy omšu zo Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V homílii poukázal na jeden z dôležitých aspektov Eucharistie, ktorým je pamiatka. Upozornil na uponáhľanosť doby, ktorá človeku nenecháva čas spomínať. Neustále sa ženie za rýchlo ubiehajúcim dianím, prichádzajúc tak o vnútornú hĺbku. Pápež František predstavil Eucharistiu ako liek na túto chorobu dneška:
„Vonkajší život sa tak stáva rozkúskovaným, vnútorný život ustrnutým. Ale dnešná slávnosť nám pripomína, že v rozkúskovanosti života nám Pán prichádza v ústrety s láskyplnou krehkosťou, ktorou je Eucharistia. V Chlebe života nás Pán prichádza navštíviť stávajúc sa skromným pokrmom, ktorý láskou uzdravuje našu pamäť, chorú na uponáhľanosť. Pretože Eucharistia je pamiatka Božej lásky. Tam sa koná pamiatka jeho umučenia, lásky Boha k nám, ktorá je našou silou, oporou v našom putovaní.“    
Ďalším rozmerom Eucharistie, na ktorý upozornil Svätý Otec, je vytváranie spoločenstva. „Eucharistie nie je sviatosťou ‚pre mňa‘, ale sviatosťou mnohých, ktorí tvoria jedno telo.“ Pápež František v tomto zmysle nazval Eucharistiu „sviatosťou jednoty“ a „duchovným DNA“ veriacich, ktoré ich zjednocuje v láske, uzdravujúc ich ambície a rivalitu.
Okrem duchovných osôb dostali pri slávení čestné miesto deti, ktoré nedávno prijali prvé sväté prijímanie. Pri slávnosti vo večernej atmosfére zapadajúceho slnka účinkoval spevácky zbor Rímskej diecézy. Po svätej omši nasledovala eucharistická procesia k Bazilike Santa Maria Maggiore, do ktorej sa zapojili členovia rozličných duchovných rodín a nábožných bratstiev so svojimi zástavami a symbolmi. Za monštranciu nesenou pod baldachýnom kráčal vikár Rímskej diecézy kardinál Agostino Vallini sprevádzaný diakonmi. Záverečné eucharistické požehnanie Svätého Otca pred Mariánskou bazilikou ako zvyčajne tvorilo záver slávnosti, ktorá sa tento rok po prvý raz konala v nedeľu, v zhode s viacročnou praxou Rímskej diecézy. -jb-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar