« Späť

V Číne sa Cirkev teší z vysviacky nového biskupa

V Číne sa Cirkev teší z vysviacky nového biskupa

Čína  – Slávnostný obrad biskupskej vysviacky sa konal 4. augusta v Číne. Nový biskup koadjútor diecézy Anyang v provincii Henan, 44-ročný Mons. Joseph Zhang Yinlin, bol za biskupa menovaný s pápežským súhlasom 28. apríla. Predtým pôsobil v diecéze ako generálny vikár. Obradu vysviacky predsedal biskup Anyangu Mons. Tommaso Zhang Huaixin za hojnej účasti kňazov, rehoľníkov a veriacich. Vďaka veľkoplošnej obrazovke ho mohli sledovať aj zvonka Katedrály Božského Srdca v Anyangu.
Diecéza Anyang má dvoch biskupov, 36 kňazov, 120 rehoľníčok a 4 seminaristov. Predchádzajúca biskupská vysviacka sa v Číne konala pred troma rokmi, keď bol v Šanghaji v júli 2012 vysvätený Mons. Taddeo Ma Daqin. -jb-

http://sk.radiovaticana.va/news/2015/08/05/v_%C4%8D%C3%ADne_sa_cirkev_te%C5%A1%C3%AD_z_vysviacky_nov%C3%A9ho_biskupa/1163266

 

Pre MK Rastislav Mečiar