« Späť

Veľkonočný pondelok so Svätým Otcom: Každý deň kúsok evanjelia

Veľkonočný pondelok so Svätým Otcom: Každý deň kúsok evanjelia

Vatikán 28. marca – V dnešný Veľkonočný pondelok Svätý Otec František povzbudil veriacich, aby v Jubilejnom roku naplno objavili, že ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Kristus je plným zjavením milosrdenstva, prítomného a pôsobiaceho v dejinách. Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi pápež tiež reagoval mimoriadnym apelom na včerajší teroristický masaker v Pakistane. V závere pozval k dennému kontaktu s Božím slovom čítaním si po kúskoch z evanjelia.
Pred modlitbou „Raduj sa, nebies Kráľovná“ prihovoril z okna Apoštolského paláca týmito slovami:
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V tento pondelok po Veľkej noci, nazývaný „Veľkonočným pondelkom“, sú naše srdcia ešte naplnené veľkonočnou radosťou. Po Pôstnom období, čase pokánia a obrátenia, ktorý Cirkev prežívala s osobitnou intenzitou v tomto Svätom roku milosrdenstva a po pôsobivých sláveniach Svätého trojdnia sa aj dnes zastavme pred prázdnym Ježišovým hrobom a zamyslime sa s úžasom a vďačnosťou nad veľkým tajomstvom zmŕtvychvstania Pána.  
Život zvíťazil nad smrťou. Milosrdenstvo a láska zvíťazili nad hriechom! Je tu potrebná viera a nádej, aby sme sa otvorili tomuto novému a nádhernému horizontu. A my vieme, že viera a nádej sú Božím darom a musíme o ne prosiť: ‚Pane, daruj mi vieru, daruj mi nádej!’ - Tak veľmi to potrebujeme! Nechajme sa preniknúť emóciami, ktoré rezonujú vo veľkonočnej sekvencii: «Kristus, to vieme isto, naozaj z mŕtvych vstal». Pán vstal z mŕtvych medzi nami! Táto pravda poznačila nezmazateľným spôsobom život apoštolov, ktorí po zmŕtvychvstaní opäť pocítili potrebu nasledovať svojho Učiteľa a, prijmúc Ducha Svätého, idú bez strachu ohlasovať všetkým, čo videli na vlastné oči a zakúsili na vlastnej koži.
V tomto Jubilejnom roku sme povolaní objaviť a prijať s osobitnou intenzitou povzbudivú správu o vzkriesení: «Kristus, moja nádej, vstal z mŕtvych!» Ak Kristus vstal z mŕtvych, môžeme hľadieť s novými očami a srdcom na každú udalosť nášho života, aj na tie najnegatívnejšie. Momenty temna, pádu a tiež hriechu sa môžu premeniť a ohlásiť novú cestu. Keď sme sa dotkli dna našej biedy a našej slabosti, zmŕtvychvstalý Kristus nám dáva silu vstať. Ak mu dôverujeme, jeho milosť nás zachráni! Ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Kristus je plným zjavením milosrdenstva, prítomného a pôsobiaceho v dejinách. To je veľkonočné posolstvo, ktoré ešte aj dnes znie a ktoré bude znieť počas celého Veľkonočného obdobia až do Zoslania Ducha Svätého.
Tichým svedkom udalostí Ježišovho utrpenia a zmŕtvychvstania bola Mária. Ona vedľa kríža stála na nohách: nesklonila sa pred bolesťou, ale jej viera ju urobila silnou. V jej zlomenom srdci matky vždy zostal zažatý plameň nádeje. Prosme ju, aby aj nám pomohla v plnosti prijať veľkonočné posolstvo vzkriesenia, aby sme ho pretavili do reality nášho každodenného života.  
Nech nám Panna Mária dá istotu viery, že každý krok na našej ceste, ktorý je poznačený utrpením, sa vo svetle Veľkej noci stane požehnaním a radosťou pre nás i pre druhých, predovšetkým pre tých, čo trpia v dôsledku egoizmu a ľahostajnosti.    
Vzývajme ju, teda s vierou a zbožnosťou v modlitbe „Raduj sa, nebies Kráľovná“, ktorá nahradí „Anjel Pána“ počas celého Veľkonočného obdobia.“
Po spoločnej mariánskej modlitbe prítomní prijali apoštolské požehnanie. Po požehnaní Svätý Otec pokračoval osobitným apelom, ktorým reagoval na nedeľňajší masaker v pakistanskom Láhaure:
„Drahí bratia a sestry, včera v centrálnej časti Pakistanu Veľkú noc skrvavil ohavný atentát, ktorý zmasakroval množstvo nevinných osôb, poväčšine rodín kresťanskej menšiny, osobitne žien a detí, čo sa zišli vo verejnom parku, aby v hre a radosti prežívali veľkonočný sviatok. Chcem vyjadriť svoju blízkosť všetkým, čo boli zasiahnutí týmto zákerným a nezmyselným zločinom a pozývam modliť sa k Pánovi za početné obete a za ich drahých.
Apelujem na verejné autority a všetky  zložky spoločnosti tejto krajiny, aby vyvinuli všemožné úsilie na obnovenie bezpečnosti a pokoja pre obyvateľstvo, a zvlášť pre zraniteľnejšie náboženské menšiny. Ešte raz opakujem, že násilie a vražedná nenávisť vedú jedine k bolesti a ničeniu; úcta a bratstvo sú jedinou cestou k dosiahnutiu pokoja.
Nech nás Pánova Veľká noc ešte silnejšie podnieti k modlitbe k Bohu, aby sa zastavili ruky násilníkov, ktoré zasievajú teror a smrť, a aby mohla vo svete zavládnuť láska, spravodlivosť a zmierenie. Modlime sa všetci za tých, čo zomreli pri tomto atentáte, za ich rodiny, za kresťanské a etnické menšiny tejto krajiny.“
Po týchto slovách sa Svätý Otec spolu s veriacimi pomodlil modlitbu „Zdravas´ Mária“.
Na záver poludňajšieho stretnutia Svätý Otec veriacim opäť odporúčal denný kontakt s Božím slovom:
„Každému prajem, aby prežil v radosti a pokoji tento týždeň, v ktorom sa predlžuje radosť z Kristovho vzkriesenia. Aby sme intenzívnejšie prežívali toto obdobie, osoží nám prečítať si každý deň úryvok z evanjelia, kde sa hovorí o udalosti zmŕtvychvstania. Päť minút, len toľko, môžeme si prečítať kúsok evanjelia. Nezabudnime na to!“ -ej, jb-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým