« Späť

Vo Vatikáne otvorili výstavu Ján Pavol II. a židovský národ

Vo Vatikáne otvorili výstavu Ján Pavol II. a židovský národ

Vatikán 29. júla – V ľavom krídle Berniniho kolonády na Námestí sv. Petra otvorili výstavu o medzináboženských vzťahoch katolíkov a židov. Multimediálna expozícia sa sústreďuje na rolu, ktorú zohral v týchto vzťahoch svätý pápež Ján Pavol II. Nesie názov „Vzájomné požehnanie – pápež Ján Pavol II. a židovský národ“ a zapadá do aktuálneho kontextu 50. výročia deklarácie Druhého vatikánskeho koncilu Nostra aetate o vzťahu Cirkvi k iným náboženstvám.
Návštevník má príležitosť vstúpiť aj do atmosféry historickej udalosti z 13. apríla 1986, keď Ján Pavol II. zavítal do Rímskej synagógy, kde ho srdečne prijal vrchný rabín Elio Toaff. Do dejín sa trvalo zapísalo vyjadrenie Jána Pavla II., ktorý o židovských veriacich hovoril ako o „našich starších bratoch“.
Expozícia zložená z videoprojekcií, obrazových panelov, písomných a fotografických dokumentov so zvukovým sprievodom vznikla v USA a má za sebou už desaťročné putovanie po výstavných sieňach. Medzi celkovo 18 inštaláciami figurujú mestá ako New York, Los Angeles, Chicago či Filadelfia.
Na inaugurácii dňa 28. júla vo Vatikáne sa spolu s predstaviteľmi Svätej stolice, Talianska a mesta Ríma zúčastnil aj vrchný rímsky rabín Riccardo di Segni. V Krídle Karola Veľkého (Braccio di Carlo Magno) si možno výstavu pozrieť denne od 9. do 18. hodiny, okrem nedele a tiež stredy dopoludnia, až do 17. septembra. Vstup je bezplatný.

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/news/2015/07/29/vo_vatik%C3%A1ne_otvorili_v%C3%BDstavu_j%C3%A1n_pavol_ii_a_%C5%BEidovsk%C3%BD_n%C3%A1rod/1161620

 

Pre MK Rastislav Mečiar