« Späť

Návod na všetky naše problémy - BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO

Návod na všetky naše problémy - BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO

Dal sám Pán Ježiš sv. Margite Márii Alacoque. Už v r. 1673 nám Božské Srdce Ježišovo podáva pomocnú ruku akoby na všetky problémy dnešnej doby. Hľa, čo hovorí sám Pán Ježiš, keď žiada od nás, aby sme si urobili Deväť prvých piatkov, kedy sa vyspovedáme a príjmeme Najsvätejšiu Oltárnu sviatosť do svojho srdca - ako vynáhradu za všetky urážky, ktoré sa dostávajú jeho Božskému Srdcu:

1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.

Všetky milosti, ktoré práve ja potrebujem pre dnešný deň, zajtrajší...Ja sama osebe a moja duša. Či som slobodná, vydatá, či som práve na materskej dovolenke, či pracujem. Ak som stratila prácu, verím, že mi Pán pomôže nájsť vhodnú, práve pre mňa. Verím mu. On sa o mňa postará. Pán hojne požehnáva prácu mojich rúk.

2. Vnesiem pokoj do ich rodín.

Pokoj, drahocenný pokoj. Do tých našich rodín, ktoré sú práve dnes tak veľmi napádané Zlým, ktorý ich chce za každú cenu rozbiť, rozdeliť.
Verím ti, Bože, že požehnávaš moju rodinu každým novým dňom a ďakujem ti za pokoj. Pretože tvoj pokoj je to najdôležitejšie na svete. Kto má pokoj, má všetko.

3, Poteším ich v trápeniach.

Verím, Pane, v tvoje slová. Už toľkokrát si ma potešil v mojich trápeniach! Si môj Pán, Radca, Priateľ. Si môj Utešiteľ, ktorý zotiera slzy z mojich očí a hovorí mi: Poď, opri sa o moje Božské Srdce, ktoré ti poskytuje úľavu a odpočinok! Poď, moje srdce žízni po tebe!

4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.

Si mojím bezpečným Útočiskom, Pane! Môžem to dosvedčovať deň čo deň. A predstava, že mi ním budeš i v hodine smrti ma napĺňa nevýslovnou radosťou.
Pane, konečne sa s tebou stretnem z tváre do tváre. Kiež by už prišiel ten Deň!

5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.

Na všetky, viem...A nedávaš výnimky. Svoje slovo plníš do bodky. Život mi napĺňaš až po okraj. Stačí len nastaviť pery a piť plnými dúškami.

6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.

Ďakujem ti, môj Pane! Slová nestačia, aby povedali, ako ti nekonečne ďakujem! More milosrdenstva skutočne zažívam po každej sv. spovedi. Tvojimi milosťami sa napĺňa moje srdce, moja duša, moja bytosť, moje najvnútornejšie vnútro vždy zas a zas, keď padnem a ty mi pomáhaš vstať. Zas a znovu...

7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.

Ďakujem ti, Pane! Poslúž si mojou maličkosťou, ktorá prahne po tebe. Vlož, Pane do môjho srdca horúcu túžbu po tebe. Nedovoľ nikdy, aby mi srdce zvlažnelo. To by bola pre mňa smrť.

8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.

Pane, všetko nechávam na teba. Obrež ma, zaštep ma, poodtŕhaj zo mňa všetky suché konáre, ktoré neprinášajú žiadnu úrodu. Chcem rásť v láske. Chcem sa rozdať pre teba.

9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.

Pane, bytostne cítime tvoje sväté požehnanie v našej rodine. Vzdávam ti česť a chválu až na veky.

10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia.

Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za kňazov, tvojich verných služobníkov, skrze ktorých moja duša získava spásu. Nikdy nebudem môcť doceniť tento veľký dar, ktorý si nám dal v kňazoch, tvojich synoch.

11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.

Kto má oči, nech vidí, kto má uši nech počúva. Zo striech ohlasujme Boha, našu spásu.

12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

Dosvedčujem tieto slová Pána. Lebo urobil zázrak na mojom zomierajúcom bratovi, ktorý bol na hranici života a smrti po veľmi ťažkom úraze hlavy a chrbtice. V tom čase nebol v milosti posväcujúcej. Na ňom sa zjavila Pánova sláva a tieto hojné prisľúbenia, ktoré dal Pán celému svetu.

 

Pane, keby sme si zobrali tieto tvoje prisľúbenia k srdcu vážne, nemali by sme strach, že sa budú štiepiť rodiny, nešíril by sa po svete blud o rodovej rovnosti, z toho, že na našich školách budú naše deti vyučovať o gayoch a lesbičkách ako o nejakom zvláštnom ľudskom druhu...
Pane, "hodil" si nám svoje "záchranné koleso" svojich milostí, ktoré ale dnešný svet nepotrebuje. Pohŕda ním...
Pripadá mi to ako za čias Noeho, kedy sa svet zabával, radoval a pil, hostil a robil neprávosti a vysmieval sa Noemu, keď staval archu...
Pane, aj mne pripadá dnešný svet, že sa zbláznil. Nedopusť, prosím, aby nás zničila skaza ľudských sŕdc, čo broja proti tebe, proti rodinám, proti kresťanským zásadám...

Je tu ľud pod Tatrami, maličký národ, ktorý dvíha tvoje zástavy Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a hrdo sa hlási k tebe ako ku svojmu Bohu, Stvoriteľovi, Spasiteľovi a Vykupiteľovi!

Voláme ťa do svojich rodín, voláme ťa do svojich životov!

Riaď naše životy!

Príď, Pane, príď a nemeškaj!

Kristus Víťaz, Kistus Kráľ náš, Kristus, Kristus, Vládca náš!

Buď Bohu česť a sláva na veky!

 

 

obrázok: Google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Verím v srdce Boha, vzývam ho a milujem! Viem, že zachráni svojich verných a nedopustí skazu klamstva a zla, lebo jeho je moc a sláva na veky! Amen!
Odoslané 17.8.2013 1:41.