Fakturačná adresa

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)

Brezová 18/5
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 00 641 162
DIČ: 2020 84 85 22
Bankový účet: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK70 1100 0000 0026 2908 1521  


Mob.: +421 917 350 164
Email: zksm@zksm.sk

Ekonomické oddelenie:
ekonomika@zksm.sk

Projektové oddelenie: 
projekty@zksm.sk

Mediálne oddelenie:
media@zksm.sk

TEE-PEE
miro@zksm.sk

Ďalšie kontakty v časti Oddelenia.