Korešpondenčná adresa

(adresa, kde môžete poslať poštu) 

 

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)

P.O.BOX 23
052 01 Spišská Nová Ves


Mob.: +421 917 350 164
Email: zksm@zksm.sk

Ekonomické oddelenie:
ekonomika@zksm.sk

Projektové oddelenie: 
projekty@zksm.sk

Mediálne oddelenie:
media@zksm.sk

TEE-PEE
miro@zksm.sk

Ďalšie kontakty v časti Oddelenia.