« Späť

Doučovanie

Doučovanie

Má vaše dieťa problémy v škole s niektorým predmetom a potrebovalo by tento predmet doučiť, tak potom ste na správnom mieste. Sme učitelia školských predmetov, ktorí ponúkajú svojim študentom individuálne aj skupinové doučovanie ako aj kurzy k príprave na maturitu, monitor, reparáty a prijímacie pohovory na vysoké školy a pripravíme vaše deti aj na prijímačky na stredné školy

Vyučujem podvojné účtovníctvo a mzdové účtovníctvo.
Poskytujem účtovnícke služby - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva a personalistiky.
Cena je vždy dohodou.
Kontakt: Bc. Helena Vyletelová,
Miesto: Bratislava

Naučím hrať na flaute (zobcovej alebo priečnej), pomôžem s hudobnou teóriou, učím aj matematiku. Pomôžem s prípravou na monitor, na prijímacie skúšky na SŠ, na každodenné vyučovanie.
Som študentkou druhého ročníka vysokej školy odbor učiteľstvo matematiky a hudobného umenia.
Cena: cca 5 eur
Kontakt: Anna Vysokaiová,
Miesto: Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš

Doučím matematiku a deskriptívnu geometriu. Pripravím na monitor, maturitné skúšky, prijímacie pohovory, písomky, skúšky na všetky typy škôl - ZŠ. SŠ, VŠ.
Učím na Gymnáziu L. N. v Senici a mám dlhoročné skúsenosti.
Cena: 10 eur za hodinu
Kontakt: RNDr. Eva Millová,
Miesto: Senica

Individuálne doučujem chémiu a biológiu, pripravujem na testy, maturity, prijímačky na medicínu, farmáciu, veterinu, prif. Materiály a testy v cene.
Cena: 6 eur
Kontakt: Dr. Jányová,
Miesto: Bratislava Ružinov 

Šport a relax - osobné tréningy pre jednotlivcov a skupiny s rôznym vekovým a výkonnostným zameraním. Tvorba tréningových plánov.Poradenstvo v oblasti zdravej výživy.  
- formovanie postavy, 
- redukciu telesnej hmotnosti, 
- zlepšenie kondičných a koordinačných schopností, 
- posilnenie oslabených svalových skupín, 
- rozvoj limitujúcich faktorov v danom športe a pod.
Osobná trénerka, absolventka FTVŠ UK v Bratislave, viacnásobná majsterka Slovenska v športovom aerobiku. 
Kontakt: Mgr. Michela Uhráková,
Miesto: Bratislava 

Dlhodobé i krátkodobé  intenzívne doučovanie dejepisu a občianskej náuky, príprava na maturitu, pomoc s vypracovaním maturitných otázok, príprava na VŠ - právo. 
Učiteľka dejepisu a občianskej náuky má niekoľkoročné úspešné skúsenosti s doučovaním. V cene doučovania je aj poskytnutie bohatých študijných materiálov. 
Cena: 7-10 eur za hodinu  
Kontakt: Mgr. Katarína Matavová
Miesto: Bratislava 

Pripravím na rôzne testovania (monitory), prijímačky (na SŠ a rôzne VŠ aj ekonomického charakteru), skúšky. Riešim zadania (z rôznych oblastí matematiky, fyziky, chémie, informatiky a statiky) aj na počkanie (aj prostredníctvom emailu, tel.). Príprava na prijímačky aj českých škôl. Z testov študijných predpokladov pripravujem na numerické myslenie, analytické myslenie, úsudok. Z „obecných studijních předpokladů“ (všeobecných študijných predpokladov) v rámci „Národní srovnávací zkoušky“ pripravujem z kvantitatívneho a analytického oddielu. Viem priamo pripraviť na testy rôznych škôl aj všeobecne. Maturita, zápočty, skúšky, testy a pod. 
Mám úplné vysokoškolské vzdelanie, 8-ročnú skúsenosť so ZŠ, SŠ a VŠ vyučovaním matematiky a chémie. Momentálne pôsobím na PF UPJŠ v Košiciach a na TUKE v Košiciach. 
Cena: 10 eur / 60 min.
Kontakt: Jozef Sekerák
Miesto: Košice, Kežmarok, Poprad 

Viac o nás nájdete na spoločnej stránke www.filip-en.eu

Predchádzajúci Ďalej