« Späť

Boh dopustí...

Boh dopustí...

...aby sme niekedy upadli do nedokonalostí, lebo veľmi rád odpúšťa. (J. Green)

Pozná to každý z nás.
Zlyhanie.
Pád. Hriech.
Hanba.
Smútok.
Výčitky. Ľútosť.

Dve možnosti na výber.
Ako príklad nám poslúži Judáš a Peter.
Zlyhali.
Výčitky ich doviedli do zúfalstva.
Avšak každý konal inak.

Keď Judášovi došlo, čo vlastne urobil,
tak neuniesol svoju vinu.
Uveril zúfalstvu, ktoré ho napĺňalo,
že sa už nedá nič robiť,
že všetko zbabral,
že je všetko stratené.
Šiel a obesil sa.

Keď zakikiríkal kohút,
Peter si spomenul na to, čo mu povedal Pán.
Neuveril zúfalstvu, ktoré naňho možno doliehalo,
ale nechal sa so svojím smútkom viesť k Ježišovi, veril Mu,
že On odpúšťa,
že Ho miluje,
že mu dáva novú šancu zas a znova.
Zaplakal a šiel k Ježišovi.

Myslím, že nejde ani tak o to, čo urobíme, ale o to, čo s tým urobíme.

Máme dve možnosti, ako sa vysporiadať so svojou vinou.
Reagovať ako Judáš, ktorý chcel uniesť ťarchu hriechu sám, a tak ho to zničilo.
Alebo ako Peter, ktorý si tiež uvedomil, čo urobil, ale dovolil Pánovi, aby mu umožnil nový začiatok.
Sviatosť zmierenia je výborným pomocníkom pri Petrovej taktike.

On čaká s otvoreným náručím.

A koho taktiku si zvolíš Ty?

 

obrázok: fano