« Späť

ŽIŤ naplno

ŽIŤ naplno

Vždy som po tom túžila.
Žiť naplno.
Pre Krista, s Kristom, v Kristovi.
A čakala som, kým bude všetko OK, aby som tak mohla urobiť.
Kým bude všetko v najlepšom poriadku.
Teda, podľa mňa, podľa mojich predstáv.
Avšak teraz som pochopila...

Ježiš chce, aby som žila naplno TU a TERAZ!
Problémy, ťažkosti a bolesti sú darom.
Sú príležitosťou, ako rásť, zaťahovať na hlbinu.
Nie sú prekážkou k tomu, aby som mohla ŽIŤ NAPLNO!
Práve naopak!
Pomáhajú.
Zaťahovať na hlbinu.
Byť vďačný.
Nepovažovať čokoľvek za samozrejmosť, ale ďakovať.

Za všetko.
Za každý úder srdca, nádych, krok,...

Vo chvíľach bolesti, ťažkostí som si najviac vedomá toho, že ma Boh fakt šialene miluje.

Istota, ktorú som prehliadala v bezstarostných a radostných dňoch.

Chcem žiť naplno a ísť do hĺbky, nezostávať na povrchu.
Napriek všetkému povedať životu (Ježišovi) svoje ÁNO!
Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi.

 

 

obrázok: www.modlitba.sk