« Späť

O krásnej Eucharistii

O krásnej Eucharistii

Alebo o tom, ako sa mi zmenil pohľad na ňu.

 

Dostala som tento víkend trošku iný pohľad na Eucharistiu. Ako som na ňu pozerala pri premenení, zrazu som zistila, aká je dokonalá. Nielenže je v nej prítomný Ježiš. Ona dokonca zosobňuje Ježiša v Svätej Trojici. Chlieb, vyrobený zo zrna, ktoré bolo stvorené naším Stvoriteľom. Nie je to len múka s vodou, má svoju hodnotu, pretože ju Ježiš za nás zaplatil svojou obetou. A zároveň, pôsobí v nás Duchom Svätým. Toto všetko mi dáva obrovskú túžbu, nechať Boha – Otca i Syna i Ducha, aby vo mne často konal aj skrze túto sviatosť. Pevne dúfam, že aj Vám.