« Späť

OBČAS SOM SAMA

OBČAS SOM SAMA

Týmto krátkym úryvkom by som Vás chcela pozvať na celoškolskú výstavu prác Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave - tzv. prieskum, kde vystavujem svoju semestrálnu prácu pod názvom OBČAS SOM SAMA. Prieskum trvá od 1.6. - do 3.6. 2012 v čase od 9:00 - 18:00. Moju prácu nájdete na treťom poschodí, číslo dverí 368 - Ateliér Kov a šperk a pokiaľ túžite po mojom sprevádzaní nájdete ma na danom mieste od 9:00 - 13:30 v nedeľu dopoludnia. Dielo prezentuje moje ponímanie samoty a osamelosti, pričom samotu beriem ako pozitívny pojem, ktorý nás obohacuje, zatiaľ, čo osamelosť nás ničí. Teším sa na Vašu účasť.

 

 

OBČAS SOM SAMA

ZUZANA KOMENDOVÁ

2012

REŤAZ – RADENIE

SPOJENIE

SAMOTNÝ ČLÁNOK NIE JE ÚPLNÝ

CHÝBA MU DÔLEŽITÝ ASPEKT JEHO BYTIA

ĽUDIA SÚ ČLÁNKY

JE ČLOVEK SÁM?

JE

NIE JE TO OSAMELOSŤ

SOM SAMA

SOM NAPLNO ČLOVEKOM AJ VTEDY?

CHÝBA MI DÔLEŽITÝ ASPEKT BYTIA?

MÁM V SEBE PRIESTOR, KTORÝ MÔŽE VYPLNIŤ LEN NIEKTO INÝ

A PREDSA AJ JA SPÁJAM

OSAMELOSŤ A SAMOTA SÚ RÔZNE POJMY

OSAMELOSŤ JE NEOCHOTA STRETNÚŤ SA SO SEBOU SAMÝM

A TIEŽ NEDÔVERA VOČI ĽUĎOM

ZNAMENÁ TO VIDIEŤ LEN SEBA

TRPÍ UPROSTRED DAVU

SAMOTA JE NIKÝM NEPOZNANÁ SKUTOČNOSŤ

KTORÁ TÚŽI BYŤ SPOZNAVANÁ

JE TO OPUSTENIE SEBA SAMÉHO

SME OSLOVOVANÍ, CHRÁNENÍ, ODHALOVANÍ, HĽADAJÚCI, POČÚVAJÚCI PRAVDU

PREČISŤUJE ZRAK

OSAMELÝ ČLOVEK VOLÁ PO NAPLNENÍ, TEN, ČO JE SÁM DOKÁŽE NAPLNIŤ

OBČAS SOM SAMA

 

Foto: záber, tesne po dokončení druhého kusu mojej kolekcie, v úplnej eufórii, na mojom spolužiakovi