O nás

Moja Komunita je mohutným nástrojom pre farnosti, komunity, zbory, spoločenstvá a jednotlivcov v Cirkvi. Každému jej členovi, či už individuálnemu alebo kolektívnemu, dovoľuje využívať zdroje, ktoré sú inak nedostupné pri bežných internetových prezentáciách. Spravovanie stránky farnosti, komunity či hudobnej skupiny a využívať pri tom nástroje ako blogy, diskusie, vkladanie mutlimediálneho obsahu, privátnych správ, chatu a desiatok ďalších je vďaka portálu MojaKomunita.sk prístupné pre bežného uživateľa internetu.

 

Sociálny rozmer portálu prináša veľké možnosti prezentácie života v Cirkvi, vzájomné zdieľania udalostí, názorov, oznamov, prednášok, vyučovaní a mnohého ďalšieho. Rovnako prináša jednoduchý spôsob ako komunikovať s členmi farností, zborov a komunít. Takto chce portál MojaKomunita.sk priniesť novú dynamiku do života Cirkvi nielen na poli internetu, ale i priamo v jej srdci. Chce dovoliť jednotlivým kresťanom prezentovať svoje dary, našim komunitám a farnostiam ukázať ich život navonok svetu i smerom do vlastného vnútra.

 

 

Vypočujte si rozhovor o portáli v rádiu Lumen v relácii Študentské šapitó.

 

Portál prevádzkuje Kreatim s.r.o.

 

Späť na úvod

OdporúčanÉ ČLÁNKY

Päť dôvodov, pre ktoré každá žena môže byť matkou
Výnimočné priateľstvo s maliarom a jeho dielom
Os Hillman: Rozhodnutia založené na poslušnosti Bohu vs. skúsenosti a schopnosti
Stretnutia snúbencov
Pre manželov: Keď funguje manželská intimita
Moderné mobily
Žena a kňaz
Katolícka Malta
Tebe, čo hovoríš, že ma poznáš...
Kňazi slúžia sväté omše na úmysly z modlitbovej steny