INTRO

Vitajte na stránkach Rómskeho duchovno-spoločenského strediska.

 

Nájdete tu informácie týkajúce sa Rómskeho duchovno - spoločenského strediska v Krížovej Vsi -  históriu vzniku, fotky, vídeá kázané slovo i piesne. Môžete nadobudnúť predstavu o tom, ako žijeme podľa viery, čo sa deje v spoločenstvách, aké akcie nás spájajú a mnoho iného.

V rómskom duchovno-spoločenskom stredisku:

  • Kňazi farnosti Spišská Belá vykonávajú  pastoračnú činnosť
  • Sväté omše obyčajne bývajú v UTOROK o 17:30 a v NEDEĽU o 16:30
  • Laickí dobrovoľníci vedú spoločenstvá
  • Prebiehajú biblické, formačné a evanjelizačné stretnutia
  • Majú priestor kapely, ružencové spoločenstvo a iné duchovné aktivity
  • sa konajú spoločenské, športové, voľnočasové a kultúrne podujatia

 

Tu nájdete správy z posledných udalostí, ktoré sa konali v našom centre

Zobrazenie všetných zdrojov

Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty

Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty

V Prešove sa v poslednú nedeľu lámali ľady medzi Slovákmi a Rómami. Na otvorené modlitbové stretnutie spoločenstva Marana tha v miestnej hádzanárskej hale zavítal 80 členný rómsky bigband a spevácky zbor vystupujúci rámci projektu Bararas (po slovensky „chválime“) s podtitulom: pretože túžime spájať slovenský a rómsky národ.
Tábory, na ktorých bolo živo

Tábory, na ktorých bolo živo

Aj tento rok sme leto prežili na táboroch a na rôznych spoločných akciách, ktoré spojili 150 mladých i starších z Krížovej Vsi, Veľkej Lomnice a iných komunít a dali nám inšpiráciu do pravidelných aktivít počas školského roka.
Horieť, ale nevyhorieť

Horieť, ale nevyhorieť

Toto bolo hlavné motto tohtoročnej konferencie pre ľudí slúžiacich v rómskych komunitách, na ktorej sa v rekolekčnom dome pallotínov v Spišskej Novej Vsi zišlo do 70 účastníkov z rôznych regiónov východného Slovenska ale i z Česka. Svoju inšpiráciu čerpá z príbehu o tom, ako sa Boh zjavil Mojžišovi v kríku, ktorý horel a nevyhorel. Prečo to tak bolo? Jednou z možností je, že sám Mojžiš prežíval vnútorné vyhorenie, a preto ho chcel Boh naučiť, ako má svojom živote horieť a nevyhorieť. Ak by sa to nenaučil, zrejme by sa nedožil 120 rokov, ani by nebol schopný zvládnuť náročné poslanie, ktorým ho Boh poveril.
Byť, či nebyť?!

Byť, či nebyť?!

Biblicko-osobný pohľad na migračnú a utečeneckú krízu
Ako obstáť pred Pilátmi dneška?

Ako obstáť pred Pilátmi dneška?

Alebo dôsledky uznania homosexuálnych "manželstiev" na spoločnosť na príklade šikanovia a prenasledovania americkej úradníčky Kim Davisovej
Čo Boh vidí, keď sa pozerá na náš svet?

Čo Boh vidí, keď sa pozerá na náš svet?

Pred vyše 3500 rokmi sa stala zvláštna udalosť. Boh sa zjavil mužovi menom Abrahám, ktorý hoci bol starý, veľmi túžil so svojou manželkou po dieťati. Boh mu oznámil, že bude mať syna, ale zároveň mu povedal o druhom dôvode svojho zjavenia. Abrahám žil v blízkosti miest, kde ľudia mali hojnosť všetkého. To ich však neviedlo k vďačnosti ale k pyšnej sebestačnosti, k utláčaniu chudobných a sexuálnej zvrátenosti. Preto Boh povedal Abrahámovi: "Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je obžaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť." Čo Boh vidí, keď sa pozerá na náš svet?
Služobníci spoznávali, čo je Božia vôľa pre ich život

Služobníci spoznávali, čo je Božia vôľa pre ich život

Na prelome júla a auguste sme v spolupráci so ZKSM a Spoločenstvom apoštola Pavla z Čičavy zorganizovali v Spišskej Belej konferenciu pre ľudí slúžiacich v rómskych komunitách na východe Slovenska. Náš spoločný program vyvrcholil FestRomom v Krížovej Vsi.
Leto, ktoré obohatilo mnohých

Leto, ktoré obohatilo mnohých

Prázdniny sa pomaly blížia ku koncu a my by sme sa s vami radi podelili o to, čo sme zažili v našom centre i mimo neho.
Áno manželstvu a rodine je hlasom za slobodu v našej krajine

Áno manželstvu a rodine je hlasom za slobodu v našej krajine

Dokážu sa občania Slovenska vzoprieť totalitnej rodovej ideológii, ktorá k nám tentoraz vanie od západu, alebo sa jej pokorne poddajú? Ja si myslím, že sa jej skôr či neskôr postavia na odpor. História 20. storočia k tomu poskytuje dostatok príkladov. Najbližšia príležitosť je túto sobotu 7. februára roku Pána 2015.
Nie je čas mlčať...

Nie je čas mlčať...

Na Slovensku sa 7. februára 2015 uskutoční referendum o tom, aký charakter manželstva a rodiny chceme mať v našej krajine. V našej ústave sa uvádza, že referendum slúži pri rozhodovaní o dôležitých otázkach verejného záujmu. Toto ľudové hlasovanie iniciované petíciou s podpismi vyše 400 tis. občanov je veľmi vážne, lebo ovplyvní smerovanie Slovenska na dlhé roky dopredu viac než ktorékoľvek parlamentné alebo iné voľby.

Centrum oživili ďalšie vitráže na skle maľované

Túto nedeľu na sviatok Povýšenia sv. kríža prišiel do nášho centra spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, aby tu vyslúžil sviatosť birmovania pre 40 birmovancov. V rámci slávnosti požehnal aj nové vitráže na skle maľované, ktoré budú umelecky skrášľovať priestory nášho centra.

Matka Tereza1.jpg

Matka Tereza1.jpg

Jan Pavol1.jpg

Jan Pavol1.jpg

Sara1.jpg

Sara1.jpg

prechod1.jpg

prechod1.jpg

INTRO

Kto by sa nebál, Pane,
a neoslavoval tvoje meno?!
Veď ty jediný si Svätý;
prídu všetky národy
a budú sa ti klaňať,
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy."

Zjv 15, 4

 

Rómsky národ sa obracia k Bohu, spoznáva ho, klania sa mu.. Na týchto stránkach môžete nájsť pozitívne správy o tom, že Božia moc je veľká, že Božia láska mení srdcia ľudí.

Profile

Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi

Popis:
Stránky venované pastoračnej činnosti a spoločenským udalostiam prebiehajúcim v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi.