Metodické materiály

« Back

Máš viac, ako si myslíš

Máš viac, ako si myslíš

Nebojme sa podeliť o to, čo máme. Veď napokon, máme viac, ako si často myslíme. Pôst je skvelým obdobím, keď sa môžeme učiť štedrosti. Skúmajte na skupinke, aké požehnanie zažíval apoštol Pavol zo starostlivosti kresťanov a inšpirujte sa k podobnému dávaniu!

Pokyny pre animátora na stiahnutie TU

Aktivita - 10 najbohatších ľudí na svete na stiahnutie TU

 

Úvodná modlitba

Úvodná aktivita (15 min.)

Nasledujúca tabuľka ukazuje 10 najbohatších ľudí za rok 2012. Účastníci majú doplniť prázdne políčka. Na vypĺňanie im daj 4 minúty. Môžu pracovať vo dvojiciach. Na koniec im povedz správne odpovede.

1. Čo myslíš, je pre týchto ľudí ťažké spoliehať sa na Ježiša? Prečo si to myslíš?
2. Čo títo milionári asi robia s toľkými peniazmi?
3. Keby si mal toľko peňazí, ako napr. Bill Gates, na čo by si ich použil?

ŠTÚDIUM (30 MIN.)

Prečítajte s Flp 4,10-14

1. Vo verši 10 Pavol opäť hovorí, že má radosť (už druhý raz v tejto kapitole, pozri v. 4). Čo je zdrojom jeho radosti? Starostlivosť, ktorú mu Filipania prejavujú.
2. Prečo si Filipania robili starosti o Pavla? Pretože bol v tiesni (v. 14)
3. Čo bolo výsledkom starostí, ktoré si o Pavla robili? Materiálna podpora, ktorú mu poskytovali počas jeho misijného pôsobenia.
Pavol bol misionár a misionári potrebujú pomoc vo forme poskytnutia ubytovania, či finančnej podpory. Keď Pavol navštívil nejaké cirkevné spoločenstvo, dostával od neho podporu. Vieme, že Pavol si zarábal aj výrobou stanov, ale z jeho listov vieme, že mal „sponzorov“, ktorí podporovali jeho misijné aktivity.
4. Pavol spomína, že zažil aj chvíle, keď hladoval. Spomenieš si na niektoré ťažké chvíle z jeho života, v ktorých zrejme pociťoval hlad? (stroskotanie na mori, väzenie...)
5. Apoštol Pavol vyhlásil, že bez ohľadu na okolnosti, bol spokojný. Čo bolo podľa teba zdrojom jeho spokojnosti? Ježiš a Božia milosť.

Boh nám nesľúbil, že budeme mať rýchle auto, iPhone a luxusné oblečenie; ale sľúbil, že sa o nás postará. Pavol žil každý deň na základe Božích prísľubov, že nás nasýti, zaodeje a dá príbytok. Ak nám Boh sľúbil, že nás nasýti ako vrabce, oblečie ako ľalie a bude s nami, prečo potom:
• Denne zomiera od hladu 25 000 ľudí, z ktorých väčšinu tvoria deti mladšie ako 5 rokov?
• Viac ako 3 miliardy ľudí (polovica populácie na našej planéte) žije z dvoch dolárov na deň?
• Viac ako miliarda ľudí žije iba z 1 dolára denne?

Diskusia:

1. Keď počuješ takéto štatistiky, čo si myslíš o Božích prísľuboch?
2. Keď sa pozrieš na svoj život, splnil Boh prísľub, že ťa bude živiť, obliekať a dá ti strechu nad hlavou?
3. Niektorí ľudia zomierajú od hladu. Azda sa Boh o nich nezaujíma? Ako si to vysvetľuješ? 

Prečítajte si Flp 4,14-23

1. Ako Pavol opisuje svoje pomery? Prežíval hojnosť? Áno
2. Kto sa oňho staral? Filipania, ich dary mu odovzdal Epafroditus

Pán Boh sa o Pavla staral rozličným spôsobom: jedným z nich bola aj podpora ľudí. Pavol na tomto mieste spolu s Pánom Bohom chváli aj Filipanov. Správnejšie povedané, chváli Pána Boha za svojich štedrých priateľov vo Filipách. Jeho vďaku vidíme vo veršoch 14-19.

3. Z toho, čo už o Pavlovi vieš, aké úžasné veci urobil počas svojej služby? Hlásal evanjelium na rôznych miestach, vzkriesil mŕtveho chlapca, pokrstil veľa ľudí...
4. Myslíš, že Pavol by bol schopný to všetko robiť aj bez podpory iných kresťanov?
5. Ako by vyzeral svet, keby sa ľudia nestarali o tých, ktorí sú v núdzi?

PRAKTICKÁ APLIKÁCIA (15 MIN.)

Nebyť Filipanov, Pavol by nemohol uskutočniť všetko, čo robil. Vo verši 13 hovorí, že všetko môže v Kristovi, ktorý ho posilňuje, ale v nasledujúcej vete hneď ďakujem Filipanom, že sa ho ujali v jeho núdzi.
Z toho, čo sme si dnes povedali, je jasné, že máme dosť na to, aby sme sa o to podelili s inými. Možno nemáte toľko peňazí ako Bill Gates, ale nezabudnite, že dávanie je viac o postoji srdca a ochote než o množstve peňazí.

• Koľkí z vás dostávajú vreckové?
• Koľkí z vás majú brigádu?
• Koľkí z vás minú viac ako 5 EUR týždenne?
• Koľkí z vás minú viac ako 20 EUR mesačne?

Prečo sa to pýtam? Vedeli ste, že v mnohých rozvojových krajinách stačí 5 EUR na to, aby jedno dieťa malo zabezpečenú stravu na celý týždeň a 20 EUR mu zabezpečí stravu i školné na celý mesiac.
To, čo máme, môžeme použiť na pomoc tým, ktorí sú v núdzi.

Čo môžeme urobiť?

Skúste sa dohodnúť na praktickom spôsobe, ako niekomu pomôžete. Ponúkame ti niekoľko nápadov, ako tvoja skupinka môže urobiť niečo dobré pre ľudí v núdzi:

1. Ako skupinka si na rok adoptujte dieťa v niektorej rozvojovej krajine (príspevok na mesiac je cca 20 EUR) – viac info napr. na http://www.charita.sk/stranky/adopcia-na-dialku (stránka Slovenskej katolíckej charity).
2. Zapojte sa do projektu YES, WE CAN, ktorým môžete podporiť domy pre chudobné deti v Kazachstane. Bližšie info na www.yeswecan.sk.
3. Zapojte sa do ľubovoľnej zbierky organizovanej dôveryhodnou organizáciou.
4. Ak viete o rodine vo vašom okolí, ktorá je v núdzi, poskladajte sa na väčší nákup základných potravín a odneste im ho (alebo použite nejakého sprostredkovateľa).
5. Vyrobte si pokladničku, do ktorej budete počas určeného obdobia (napr. mesiac) prispievať, a potom venujete celú sumu na misie.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA (10 MIN.)

Ďakujte Pánu Bohu za všetko, čo vám dáva, za jeho štedrosť a starostlivosť.
Modlite sa za seba, aby ste mali ochotné srdce deliť sa s inými.
Ak poznáte nejakého misionára, modlite sa za neho, aby ho Pán Boh viedol a ochraňoval v jeho misijnej činnosti.
Na modlitbu môžete použiť aj Ž 104, ktorý je chválou Bohu, Stvoriteľovi.
 

TIP PRE ANIMÁTORA enlightened

Skúste si na stretku spraviť sériu o modlitbe, pôste, tichu a štedrosti (almužne).

Je to výborný cyklus, ktorý sa hodí najmä na obdobie pôstu alebo adventu.