Metodické materiály

« Back

Modlitebná prechádzka

Modlitebná prechádzka

Modlitebná prechádzka je druhom modlitby, pri ktorom sa modlíme priamo „na mieste činu“. Počas prechádzky po uliciach svojho mesta sa modlíme za konkrétne miesta, rodiny, podniky, ľudí, ktorých stretneme... Modlitebná prechádzka nám rozširuje obzor: neprosíme totiž už iba za svoje potreby, ale Boh nás otvára na potreby druhých a pomáha nám vidieť ich jeho očami.

Modlitebná prechádzka

Ako zorganizovať modlitebnú prechádzku so svojou skupinkou, stretkom? (cca. 90 min)

Pokyny na stretko na stiahnutie TU

 1. Stretko začnite krátkou modlitbou.
 2. Povzbuď účastníkov takýmto alebo podobným „príhovorom“:

Priatelia, verím, že vám nie je naše mesto ľahostajné. Verím, že vám záleží na ľuďoch, ktorí v ňom žijú. Je načase, aby sme modlitbu vyniesli za múry našej stretkovej miestnosti a išli sa modliť do ulíc – tam, kde chceme, aby Pán Boh vstúpil, na miesta, ktoré chceme, aby premenil, k ľuďom, ktorí ho potrebujú.
Spolu s apoštolom Pavlom vás pozývam na modlitebnú prechádzku: „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu“ (1Tim 2,1-4).

Pavol nás vyzýva prosiť a ďakovať za všetkých ľudí v našom meste, pretože Božou túžbou je, aby boli všetci spasení a spoznali pravdu.
Ježiš nás nazýva svetlom sveta (Mt 5,14), preto poďme do ulíc nášho mesta, aby sme šírili svetlo! Boh je v nás, takže všade, kam vstúpime, môžeme priniesť jeho prítomnosť!
Ako sa teda budeme modliť?

Na začiatku budeme prosiť Ducha Svätého, aby viedol naše kroky a slová. Počas okamihov ticha počúvajme jeho vnuknutia: za čo sa máme modliť, ako sa modliť, máme niekomu pomôcť?
Ak ste vo dvojici a ste na ulici sami, môžete sa modliť aj nahlas. Ak nechcete vzbudzovať pozornosť, modlite sa potichu. Sila modlitebnej prechádzky spočíva v tom, že sa modlíme na scéne bez toho, aby sme robili scény
J. Nemusíme robiť žiadne extraduchovné gestá, ani nič extraduchovné hovoriť, pretože Boh je v nás a všade, kam vstupujeme, prinášame jeho prítomnosť.

Pri modlitbe sa inšpirujte tým, čo vidíte okolo seba: modlite sa za miesta, okolo ktorých prechádzate, za domy a rodiny, ktoré v nich bývajú.

Nechajte sa inšpirovať aj prírodou alebo dianím okolo seba. Zastaví vás semafor? Modlite sa za to, aby Pán Boh zastavil každú nespravodlivosť v meste a dal zelenú všetkým dobrým veciam a pod.
Môžete sa modliť aj Božím slovom. Môžete napríklad recitovať obľúbený žalm. Božie slovo má moc.

TIP: Môžete si vybrať aj konkrétnu tému, na ktorú sa počas danej prechádzky zamerajú všetky dvojice (napr. nádej, odpustenie, pokoj, radosť, vyslobodenie...). Prečítajte si aj citáty z Písma, ktoré sa týkajú danej témy.

 

Prechádzka je aj príležitosťou zvestovať niekomu evanjelium, alebo pomôcť niekomu, alebo sa za niekoho pomodliť. Proste Ducha Svätého, aby vám pripravoval príležitosť. Nemusíte nič siliť, počkajte na jeho vnuknutie, on vám otvorí dvere v pravý čas. Ak sa nič také počas vašej prechádzky nevyskytne, nevadí J.

Žehnajte dobro, pokoj, Božiu lásku každému, koho stretnete alebo uvidíte. Vieme, že rodiny v našom meste sú mnohé rozbité, vo vzťahoch medzi ľuďmi sú bariéry a priepasti. Hriech zničil životy mnohých. My môžeme modlitbou opravovať to, čo je zničené. Takým spôsobom sa staneme „opravármi trhlín“ a „obnovovateľmi ulíc na obývanie“, ako o tom hovorí prorok Izaiáš (Iz 58,12).

Teraz im daj praktické pokyny:

 1. Rozdeľte sa do dvojíc a vyberte si ulice, na ktoré pôjdete. Výber ulíc môžete robiť viacerými spôsobmi: dvojice si ich zvolia, pridelíte im ich, alebo si ich vyžrebujú. Pamätajte, že nemusíte pokryť celé mesto počas jedného stretka J.

Odporúčame vytvoriť si systematický plán, aby ste počas pravidelných prechádzok pokryli celé mesto. Ak sa budete pravidelne modliť za rovnaké ulice, zistíte, že vaše modlitby sa prehlbujú a začnete si viac uvedomovať, ako Bohu záleží na týchto ľuďoch.

 1. Pred odchodom sa modlite za jednotu vo dvojiciach a citlivosť na Ducha Svätého. Proste aj o ochranu pred každým zlom. Vhodné je spolu ďakovať za mesto, za jeho obyvateľov, za všetko dobré, čo sa vo vašom meste deje.
 2. Dohodnite si presný čas, kedy sa máte vrátiť. Navrhujeme 15-20 minútovú prechádzku, samozrejme závisí od veľkosti mesta a počasia J. A teraz, hor’ sa, do ulíc!

 

 1. Stretko ukončite zdieľaním. Účastníkom môžeš klásť tieto otázky:
 • Na ktorých uliciach ste boli? Ako ste sa pri tom cítili?
 • Čo ste zažili? Za čo ste sa modlili?
 • Za čo by sme sa mali modliť nabudúce?
 • Ktoré ulice pokryjeme modlitbou nabudúce?
 • Na aké potreby ľudí a mestá vás Pán Boh upozornil?
 • Ako konkrétne môžeme priniesť Božiu lásku do nášho mesta?
 • Aké skutky láskavosti a milosrdenstva vám položil na srdce?
 • Ako prakticky môžete do ulíc vášho mesta priniesť Božiu lásku? Koho môžete ísť navštíviť? Komu by ste mohli pomôcť?

Modlitby a zážitky si môžete aj zapísať, aby ste neskôr videli, ako Pán Boh odpovedal na vaše prosby.

 1. Ak vám Pán Boh ukáže konkrétnu potrebu, na ktorú môžete reagovať, poslúchnite ho.
 2. Na záver ďakujte Bohu za všetko, čo vám ukázal a za všetko, čo cez vás konal v meste. Odovzdajte mu všetko, čo vás ťaží (ak ste boli svedkami nejakej nepríjemnej scény, udalosti, alebo ste videli niečo smutné a ťažké). Vyvyšujte ho nad všetky zúfalé situácie a miesta, ktoré ste videli, pretože on má moc všetko zmeniť. Chváľte ho, že on si dokáže poradiť so všetkým. Chváľte ho za jeho lásku, pretože mu záleží na každom jednotlivcovi.

 

Tip na domácu úlohu

Povzbuď účastníkov k tomu, aby aj cestu do školy, na zastávku autobusu, do obchodu využili na modlitbu za domy a miesta, okolo ktorých prechádzajú každý deň. Každý deň si môžu, napríklad, vybrať jeden dom (jednu rodinu) a modliť sa zaň celou cestou na zastávku. Je úžasné, že všade kam ideme, môžeme prinášať Božie požehnanie!

 

Naše skúsenosti

Nedávno sme modlitebnú prechádzku vyskúšali v spoločenstve Dávid v Spišskej Belej. Nepokryli sme celé mesto, ale všetci sa z 15-minútovej prechádzky vrátili nadšení.

Modlili sme sa za rôzne veci: keď sme išli okolo MÚ modlili sme sa za požehnanie predstaviteľov mesta, keď sme išli okolo múzea významného rodáka, molili sme sa za uvoľnenie novej kreativity, nápadov a patentov. Cestou okolo panelákov sme sa modlili za rodiny a samých nás prekvapilo, aké modlitby nám Duch Svätý vnukal. Modlili sme sa za rodiny, kde sa rodičia práve hádajú, za rodiny, ktoré sú zviazane v bludnom kruhu pôžičiek... Chalani, ktorí stretli skupinku podnapitých mužov, sa modlili za to, aby boli oslobodení od alkoholizmu a venovali sa svojim rodinám. Žehnali sme obchodníkom, aby sa im darilo, aby ľudia v našom meste nežili v nedostatku a pod. V modlitebných prechádzkach chceme určite pokračovať!

 

Ak na stretku vyskúšate modlitebnú prechádzku, určite nám napíšte, ako to dopadlo. Vaše námety a nápady čakáme na metodik@zksm.sk

Comments
sign-in-to-add-comment
Vdaka, Zuzka. Možno Ťa trocha rozosmejem, že niečo podobné usporadúvame .....seniori!
V ulici je nás dosť a neďaleko je domov dôchodcov. A malinký rozdiel- nechodíme do mesta, ale cez lúku na kraj lesa. Odtiaľ je pekný výhľad na mesto . Čas- podľa veku a kondície účastníkov. Niekedy je to polhodinka, inokedy aj 2. A niekedy si zoberieme vozíčkarov- tlačíme, lebo terén po okraj lesa je rovný cyklistický chodník! Ďakujem, niektorými prvkami si ma inšpirovala, ako to obohatiť!
Posted on 5/3/16 12:23 PM.