Metodické materiály

« Back

Si vzácny a máš na to!

Si vzácny a máš na to!

Motivačná, povzbudivá prednáška zameraná na ľudskú hodnotu a schopnosti. Skvele sa hodí pri motivovaní ľudí do nejakej služby (napr. animátori birmovancov ci vedúci tábora...). Určite ňou povzbudíš aj samého seba!

Možno si už veľakrát počul, že Boh ťa miluje, ale je dôležité, aby si túto pravdu prijal do hĺbky svojho srdca. Božia láska je bezpodmienečná: nemôžeš urobiť nič pre to, aby ťa Boh miloval viac a nič, čo by si spravil, ťa o jeho lásku neoberie. Nemôže ťa milovať viac, pretože ťa miluje maximálne! A nikdy ťa neprestane milovať.

V žalme 33 sa píše: „Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí. Pozerá z miesta, kde prebýva, na všetkých obyvateľov zeme, on, čo každému osve utvoril srdce a chápe všetky ich skutky.“

Boh ťa pozná dokonale, pred ním sa nemusíš pretvarovať a hanbiť alebo hrať na niečo. On nás dokonale pozná, a aj napriek tomu miluje. Ten, ktorý ťa dokonale pozná, ťa dokonale miluje!

Niekedy máme o sebe veľmi nízku mienku. Myslíme, že na nás nie je nič zvláštne, či výnimočné. Skôr máme tendenciu zameriavať sa na svoje slabosti a nevšímame si, čo dobré do nás Boh vložil. Ak je to pre teba ťažké, pomôžem ti vedecky podloženými údajmi.

Vieš ako sa začal tvoj príbeh?
Na počiatku boli dve bunky – jedna od tvojho otca a druhá od tvojej mamy, obe s polovičnou DNA. Keď sa spojili,  vytvorili novú bunku, s celkom novou, jedinečnou DNA, zloženou z 3 miliárd informácií, ktoré Božím jazykom opisujú, kým ťa Boh chcel mať.Keby si rozvinul DNA z jednej bunky, mala by dĺžku 180 cm. Tvoja DNA je úplne jedinečná, nikdy sa nezopakovala, a nikdy sa nezopakuje. A táto jedna bunka, ktorá bola na počiatku tvojho života, sa vydala na neuveriteľnú cestu: vybudovať organizmus podľa tohto modelu zapísaného v DNA.

 

 


Ukážem ti jednu fotku, ktorá v tvojom rodinnom fotoalbume zrejme chýba. Toto je trojdňové embryo na špici zatváracieho špendlíka. Toto embryo sa skladá zo 16 buniek. Takže sledujeme počínanie základnej bunky na ceste k vytvoreniu 75 biliónov buniek, ktoré tvoria tvoj organizmus. A v každej z nich je tá DNA. V tvojom tele je toľko DNA, že keby sme ju rozvinuli, bolo by jej dosť na cestu na Mesiac a späť – a to 178 tisíckrát!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A už som vám povedal, že 50 000 buniek z tých 75 biliónov práve odumrelo a nahradilo ich iných 50 000 buniek? Deje sa to každé 3 sekundy, deň a noc po celý tvoj život.

A potom sa čuduješ, prečo si  stále taký unavený! cheeky

Ak by toho ešte bolo málo, ponúkam ti niekoľko zaujímavých faktov o tvojom tele:

• Tvoj nos si dokáže zapamätať 50 000 rôznych vôní.
• Dospelý organizmus obsahuje okolo 160 tisíc km ciev.
• Keď si pri plnom vedomí, tvoj mozog vyprodukuje toľko energie, koľko by stačilo na rozsvietenie malej žiarovky.
• Tvoje oko dokáže rozlíšiť 10 miliónov rôznych farieb.
• Keby ľudské oko bolo digitálnym fotoaparátom, malo 576 megapixelov.
• Činnosť tvojho srdca sa prispôsobuje hudbe, ktorú práve počúvaš.
• Tvoje srdce za celý život prepumpuje toľko krvi, koľko by sa zmestilo do 200 vlakových prepravných cisterien.

Nielen tvoje telo je výnimočné, ale aj tvoje vnútro. Už v spomínanom žalme 33 sa píše, že Boh utvoril každému srdce osobitne. Všetci sme jedineční, máme rôzne dary a talenty. Každý z nás má v tele cirkvi jedinečné miesto. Niekto je mozgom, iný ukazovákom a zas ďalší malíčkom na nohe. Majú rôzne funkcie, ale keby niektorá z týchto častí tela zmizla, ochorela, odmietla spolupracovať, celé telo by tým trpelo. Si dôležitý práve s tým, čo máš.

Spomínaš si na podobenstvo o talentoch? (Mt 25, 14-30). Pán každému sluhovi dal istý počet talentov. Na konci ich však neporovnával (napr. prečo nemáš aj ty desať talentov ako tento?), ale zaujímalo ho, ako si každý z nich počínal so zverenými talentmi.

Talenty, ktoré si dostal, nemáš na vlastnú slávu, aby si sa nimi chválil, ani nie sú tvojou vlastnou zásluhou. Apoštol Pavol upozorňuje: „Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?“ (1Kor 4, 7). Talenty máme na to, aby sme nimi slúžili iným, aby sme ich nimi obohatili, potešili, pomohli im. Svoje schopnosti si neskrývaj pre seba, ani nemaj pocit, že to, čo vieš, je nedostatočné alebo slabé v porovnaní s inými. Pozri sa na to tak, že máš niečo, čím môžeš iných ľudí obohatiť, poslúžiť im, a jednoducho to používaj. Čím viac budeš svoj dar, talent používať, tým šikovnejšie ho budeš ovládať. Je to ako so svalmi: používaním zväčšujú svoj objem, ale keď ich neprecivčujeme, ochabujú.

Možno sa cítiš na úlohu animátora neschopný (alebo na nejakú inú úlohu, to už doplníš podľa tvojej situácii). Možno si dostatočne neveríš a pýtaš sa sám seba, čo tu vlastne robíš. Chcem ti povedať, že si tu, pretože ťa tu Boh zavolal. A ak ťa Boh k niečomu povoláva, dá ti všetko potrebné na to, aby si úlohu, ktorú ti zveril, dobre vykonal. A okrem toho, nemusíš sa spoliehať sám na seba. Boh ti dáva predsa svojho Ducha, aby ťa poúčal a viedol. A sám Ježiš ti prisľúbil, že pôjde všade s tebou, neopustí ťa a bude pri tebe až do skončenia sveta (Mt 28, 20).

A ako si môžeš byť istý, že Ježiš je stále s tebou? Vráťme sa späť k ľudskému telu. Možno to ani netušíš, ale Ježiš drží celé tvoje telo po hromade, a myslím to doslovne.
Už ste počuli o laminíne? Nie? Nevadí. Ja vám ho dnes predstavím.
Laminín je bielkovina, ale nie hocijaká. Táto bielkovina zodpovedá za priľnavosť buniek. Ona je súčasťou každej membrány a tkaniva v tele. Funguje ako železo v betónových konštrukciách – drží celé telo pohromade.
Vidím, že vás laminín vôbec nenadchýna. Chceli by ste ho vidieť?


  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

(Nechajte účastníkov chvíľu v tichu, potom prečítajte verše 1Kol 1, 15-17:
„On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom.“

Nie je to úžasné? To, čo naše telá drží pohromade, má tvar Kristovho kríža. Ježiš ťa nikdy neopustí, je stále s tebou. Jeho kríž máš vpísaný v každom tkanive svojho tela. Neboj sa, si vzácny, máš veľkú hodnotu a Boh ti dôveruje. Drží ti palce a teší sa zo všetkého, čo mu dovolíš, aby prostredníctvom teba na svete urobil.

Primárnym postrehom k spracovaniu bola prednáška Louia Giglia "How Great is Our God"

Zdroje obrázkov:

sxc.hu
sciencephotolibrary
interfaithforums.com/science/10167-lamanin-wow.html
ocapologist.blogspot.sk/2010/09/laminin.html