Metodické materiály

« Back

Ticho

Ticho

Ciele stretnutia: 1. Vysvetliť účastníkom, aký význam má v živote kresťana ticho. 2. Podnietiť ich k tomu, aby obmedzili hluk vo svojom živote, a tak prehĺbili svoj vzťah s Ježišom.

Ciele:

1. Vysvetliť účastníkom, aký význam má v živote kresťana ticho.
2. Podnietiť ich k tomu, aby obmedzili hluk vo svojom živote, a tak prehĺbili svoj vzťah s Ježišom.

Témy:

Počúvanie, stíšenie, vzťah s Bohom, ticho

Úvodná modlitba (5 - 10 min.)

Vovedenie do témy (15 min.)

Zaujímavé fakty o tichu

Dnes sa budeme rozprávať o tichu a o tom, ako nám môže pomôcť prehĺbiť svoj vzťah s Bohom. Na úvod by som vám rád povedal niekoľko zaujímavostí o tichu.

a) V Afrike žije kmeň Maabánov, ktorí žijú v takom tichu, že aj v starobe počujú šepot zo vzdialenosti viac ako sto metrov.

Hovorí sa, že mlčať je zlato a všetci vieme, že ľudia radi kupujú zlato. Kúpili by však aj ticho, ako o tom spieva Paľo Habera?

b) 4 minúty 33 sekúnd
John Cage, známy hudobný skladateľ, zložil skladbu s názvom 4 minúty 33 sekúnd. „Hrá“ sa na klavíri a interpret má pred sebou noty iba na to, aby vedel, ako dlho má nehrať. Existujú rôzne interpretácie – so stopkami, bez stopiek...

Tip pre animátora: Na youtube nájdeš viacero interpretácii tejto skladby. Ak chceš svoju skupinku cvičiť v trpezlivosti, môžeš im jednu pustiť. enlightened

c) To najlepšie od Marcela Marceaua
V 70. rokoch 20. storočia istá nahrávacia spoločnosť z Los Angeles vydala nahrávku s názvom To najlepšie od Marcela Marceaua. Bolo to skutočne niečo výnimočné: 40 minút ticha a potlesk.
Ľudia túto nahrávku kupovali vo veľkom, preto sa spoločnosť rozhodla vydať ju aj vo verzii pre deti. V čom bol rozdiel? V ničom, iba v obale platne.

d) Jukebox
V 50. rokoch 20. storočia boli jukeboxi také populárne, že v niektorých podnikoch nebola ani chvíľka ticha, preto sa hudobná spoločnosť Columbia Records rozhodla pridať do zoznamu skladieb aj Tri minúty ticha, ktoré sa tiež stali veľkým hitom.

Zdroj: http://www.stumblerz.com/silence-is-it-gold/

e) Bernie Krause, ktorý nahráva prírodné zvuky pre filmy a televíziu povedal, že kým v roku 1968 potreboval na získanie jednej hodiny čistého prírodného zvuku (bez áut, lietadiel...) potreboval 15 hodín nahrávacieho času, v súčasnosti na hodinu čistého prírodného zvuku potrebuje až 2000 hodín nahrávacieho času.

Zdroj: nooma, časť Noise

Otázky na diskusiu:

 • Čo tieto fakty hovoria o tom, ako sa náš svet zmenil?
 • Aké druhy hluku máte vo svojich životoch?
 • Máte celý deň zapnuté rádio alebo počúvate hudbu? (doma, pri učení, cestou do školy, v práci, v aute...)
 • Prečo sa niekedy zámerne obklopujeme hlukom? Prečo sa bojíme ticha?
 • Kedy ste naposledy boli v úplnom tichu? Prečo? Ako dlho trvalo?

Štúdium

Prečítajme si príbeh o prorokovi Eliášovi. Eliáš bol na konci svojich psychických síl, hrozila mu smrť, bol znechutený a mohli by sme povedať, že vyhorel. Pán k nemu poslal anjela, aby ho posilnil jedlom a poslal ho na vrch Horeb.
Prečítajme si nasledujúcu pasáž (1Kr 19, 8-13).

 • Čo vyplýva z tohto úryvku o tichu a Božom hlase?
 • Praješ si niekedy, aby bol Boží hlas v tvojom živote hlasnejší?
 • Čo myslíš, bráni ti hluk v počutí Boha?
 • Kedy naposledy si strávil čas s Bohom v tichu?

Aj Ježiš často trávil čas v tichu a samote (rozdeľ účastníkom verše, aby ich nahlas prečítali)

 • Lk 5, 16
 • Lk 6, 12
 • Lk 9, 18
 • Mt 14, 23

Tento čas potreboval na to, aby načerpal nové sily a počul, čo mu Otec hovorí.

 • Dokážeš byť v tichu sám, alebo sa potrebuješ stále obklopovať zvukmi a ľuďmi?
 • Čo myslíš, existujú aj iné formy hluku, ktoré nesúvisia so zvukmi? (Priestor na diskusiu. Máme na mysli najmä obrazový „hluk“ – internet, TV, reklama, bilboardy... a všetko čo nadmieru zamestnáva našu pozornosť – aj napr. FB smiley)
 • Odráža tvoj denný program a rozvrhnutie času život človeka, ktorý chce počuť Boží hlas?
 • Čo môžeš zmeniť vo svojom každodennom živote, aby si obmedzil niektoré zdroje hluku?

 
Praktická aplikácia

Výzva

Opýtaj sa účastníkov, či sú ochotní v budúcnom týždni „praktizovať“ ticho. Navrhni im, aby si každý deň našli čas (povedzme 30 minút), keď budú sami v tichu bez hudby, či televízie. Nech iba počúvajú, prípadne si čítajú Bibliu a zapíšu si, čo počuli a čo ich oslovilo.

Na ďalšom stretnutí sa nezabudni opýtať, ako sa im darilo a čo si z toho odniesli.

Záverečná modlitba

Skúste začať s tichom už na stretku. Zahrajte si skladbu Johna Cage 4 minúty 33 sekúnd enlightened. Nastav si na mobile budík a zostaňte všetci sedieť v tichu a počúvajte, čo vám bude Boh hovoriť v srdci.