« Back

Slovensko v roku 2014 (hľadáme úmysly pre Tvoja vec!)

Slovensko v roku 2014 (hľadáme úmysly pre Tvoja vec!)

Mám rád Slovensko. Počas nášho 9-mesačného pobytu v Kalifornii sme sa občas zamýšľali nad tým, či by sme si vedeli predstaviť život v Amerike. Či by sme tam chceli žiť. Určite to má veľa výhod, ale domov je len jeden. A to nielen kvôli bryndzovým haluškám a Tatrám (oboje mám veľmi rád).

Verím v Slovensku, pretože Pán Boh verí Slovensku. Ako krajina, národ, štát sme výnimoční. Veľa sa hovorí o rozkrádaní, ničení kultúrneho dedičstva, ale niektoré veci sa odcudziť jednoducho nedajú. Zodpovední za ekonomiku nemusia robiť správne rozhodnutia a ani súdy nemusia byť spravodlivé, ale naše určenie dané Bohom, budúcnosť, ktorú pripravil stále na nás čaká.

Chcel by som vedieť, ako ju vidíte vy. Veľa kritizujeme (niekedy naozaj objektívne a oprávnene), ale dnes sa zamyslime nad tým, kde by sme Slovensko chceli vidieť. Má to byť krajina so silným patriotizmom alebo otvorená pre čo najväčšiu európsku integráciu? Chceme byť priemyselne vyspelou krajinou s množstvom fabrík alebo skôr dávať dôraz na udržateľné životné prostredie? Chceme o 20-30 rokov vidieť státisíce vyštudovaných vysokoškolákov alebo skôr prakticky zručných ľudí?

V rámci projektu Tvoja vec! pripravujeme nové modlitebné úmysly na rok 2014. Za čo by sme sa mali strategicky modliť? Rodina? Zamestnanosť? Zlaté medaily v Soči? :)

Comments
sign-in-to-add-comment
Za spravodlivú a morálnu spoločnosť.
Za to sa momentálne najviac modlím ja.
Posted on 2/5/14 12:15 AM.
Modlime sa za obnovu srdca človeka, za naše rodiny, za Slovensko ako ho chce mať Pán, za to, aby aj slováci nehľadeli "iba" na seba, na "svoje" dobro, na "svoju"krajinu, ale aby mali zmysel pre Božie veci, pre bratov v iných štátoch, veď sme si navzájom obohatením a darom. Nik nie je sám pre seba, práve dnes, v dobe internetu, vidíme iných až veľmi dobre, nemožno veci nevidieť, lebo sa kričia zo striech... Ak myslíme na iných, Pán myslí na nás. Modlím sa za dobrú politiku štátov, za dobro a za to, aby víťazil Pán v srdci ľudí, v štátoch sveta a na Slovensku!
Posted on 2/5/14 1:21 PM.
ZA RODINY

...aby deti otcov mali, aby mali mami...
Posted on 2/5/14 9:55 PM in reply to Mária Künzl.
Za mládež, aby sme mali otcov a matky sv. života, za deti a za rodiny, lebo oni sú spolu s nami spoločnosť a štát.
Posted on 2/6/14 11:23 AM in reply to Mária Künzl.
Aby sme prijali za svoju konkrétnu úlohu, ktorú nám ukazuje Pán. Každý z nás jednu takú dostal. Nájdime ju, s vierou a s odvahou sa jej ujmime. Každý z nás má dary aj úlohu v tomto živote, tam kde ho postavil Pán. Množme talenty!
Posted on 2/6/14 12:09 PM.