« Back

Príhovor pápeža pri stretnutí s predstaviteľmi cirkevného života Iraku

Príhovor pápeža pri stretnutí s predstaviteľmi cirkevného života Iraku

Myslím zvlášť na mladých ľudí. Všade sú nositeľmi prísľubu a nádeje, a najmä v tejto krajine. Tu totiž nie je len nesmierne archeologické dedičstvo, ale nevyčísliteľné bohatstvo pre budúcnosť – a to sú mladí! Sú vaším pokladom a treba sa o nich starať, živiť ich sny, sprevádzať ich na ceste, aby v nich rástla nádej.

Myslím zvlášť na mladých ľudí. Všade sú nositeľmi prísľubu a nádeje, a najmä v tejto krajine. Tu totiž nie je len nesmierne archeologické dedičstvo, ale nevyčísliteľné bohatstvo pre budúcnosť – a to sú mladí! Sú vaším pokladom a treba sa o nich starať, živiť ich sny, sprevádzať ich na ceste, aby v nich rástla nádej. Hoci sú mladí, ich trpezlivosť už bola ťažko skúšaná konfliktmi posledných rokov. Ale pripomeňme si, že oni spolu so starými ľuďmi sú špičkou diamantu tejto krajiny, najchutnejším ovocím stromu. Je na nás – na nás –, aby sme ich zušľachťovali v dobre a zavlažovali nádejou.

Bratia a sestry, krstom a birmovaním, vysviackou či rehoľnými sľubmi ste boli zasvätení Pánovi a poslaní byť učeníkmi misionármi v tejto zemi tak úzko spätej s dejinami spásy. Ste súčasťou tých dejín verným vydávaním svedectva o Božích prisľúbeniach, ktoré nikdy nezlyhajú a úsilím o vytváranie novej budúcnosti. Vaše svedectvo, dozreté v protivenstvách a posilnené krvou mučeníkov, nech je svetlom, ktoré žiari v Iraku i ďalej, aby ohlasovalo Pánovu veľkosť a dávalo jasať duchu tohto národa v Bohu, našom Spasiteľovi (porov. Lk 1,46-47).

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-03/prihovor-papeza-pri-stretnuti-s-predstavitelmi-cirkevneho-zivota.html?fbclid=IwAR1v7KyDynzGl1SaDr1GUaOEI7uv4CESyhxSR9OFCH4e78PvbYqpDOwzoBY

Pápež František a deti: https://www.youtube.com/watch?v=LsKx7y5aPBE Nezabúda učiť deti láske k svätým a obzvlášť k svätej Terezke Ježiškovej.