Duchovná pomoc

Stav ktorý je v lomničke (chudoba, neporiadok, alkoholizmus a hráčstvo) je výsledkom duchovnej biedy.

Pozývame vás k modlitbe za Lomničku a zástupnému pokániu za hriechy, ktoré sa tu dejú. Môžeme sa spolu prihovárať pred Bohom za ľudí, ktorí ho ešte nepoznajú.

ĎAKUJEME

Ďakujeme nadácii Renovabis za príspevok na vydláždenie okolia fary.

Tiež ďakujeme veriacim z farností Novoť, Mútne, Lokca, Štrba a veriacim z filiálky Tatranská Štrba, slovákom z Dornbirnu a všetkým individuálnym darcom s otvoreným srdcom, vďaka ktorým sme mohli vydláždiť okolie farskej budovy.

Veľmi ďakujeme tým, ktorí nás pravidelne podporujú.

Za všetkých našich dobrodincov, známych aj neznámych vždy v prvý piatok v mesiaci obetujeme svätú omšu.

 

Materiálna pomoc

Kňazi pomáhajú ľuďom vo farnosti rôznymi spôsobmi: 

 

Požičovňa náradia

Farnosť vlastní rôzne ručné a elektrické náradie (fúriky, rebríky, ručný vozík, vŕtačky, uhlové brúsky, zbíjačku, Accu uťahováky, miešadlá, miešačky a ďalšie), ktoré sa požičiavajú tým, ktorí to potrebujú. Snažíme sa pomôcť usilovným a pracovitým ľuďom, ktorým záleží na skvalitnení bývania. Táto služba funguje od roku 2015.

 

Vozenie materiálu

Farnosť od roku 2013 vlastní traktor ZETOR  7245, a od roku 2014 vlečku - trojstranný sklápač s nosnosťou 5t a zadný pluh na odhŕňanie snehu.

Traktor sa využíva na zvážanie dreva z okolitých lesov (jedná sa o legálne nadobudnuté drevo kúpa alebo samovýroba s povolením na vývoz). 

Tiež sa s ním preváža stavebný materiál v dedine, alebo z okolitých dedín. V zime sa ním odhŕňa sneh z obecných komunikácií.

Už dvaja kňazi si po príchode do Lomničky urobili vodičský preukaz na traktor :-)

 

 

Použitý nábytok a obnosené šatstvo

Od rôznych darcov zabezpečujeme dovoz použitého nábytku ktorý miestny obyvatelia ešte dokážu využiť. Taktiež veľmi úzko spolupracujeme s rehoľnými sestrami z kongregácie Školských sestier svätého Františka, ktoré tiež bývajú v Lomničke a spravujú Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Spolu s nimi dovážame obnosené šatstvo a pomáhame pri burzách, ktoré bývajú 4 až 5 krát za rok.

 

Pomoc pri stavbách a opravách

Okrem spomenutých vecí pomáhame pri opravách domov v dedine, stavbe striech, zatepľovaní unimobuniek a maringotiek a s inou pomocou podľa potreby  aktuálnych potrieb a možností.

 

Cieľom našej pomoci je pomôcť najmä tým, ktorý si pomôcť nedokážu a pomôcť s vecami, ktoré si nedokážu sami zabezpečiť. Od miestnych ľudí vždy vyžadujeme spoluprácu a zapojenie sa. To, čo dokážu sami nechávame na nich.

 

Ak vás niečo z uvedeného oslovilo dajte nám o sebe vedieť. Spolu sa dajú veci robiť lepšie.