Kontakty

              Poštová adresa

Rímskokatolícka cirkev farnosť Lomnička

Lomnička 17

065 03 Lomnička

 

              Email

farnost.lomnicka@protonmail.com

 

              Telefón

+421 910 852 388

 

Účet farnosti Lomnička
IBAN: SK74 0200 0000 0038 0344 1559
 

 

 

              Farský administrátor

Martin Pasiar

e-mail: martin.pasiar@gmail.com

 

               Kaplán

Jozef Gorčák

e-mail: jozefgorcak@gmail.com

 

Fotografie kňazov

 

 

Martin Pasiar