Web Content Display

TVORIVÉ  DIELNE V  LOMNIČKE

 

....Čo sa za mlada naučíš..

 

 

Aj tento rok bol, vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry, pre každého kto sa chcel niečo naučiť veľmi plodný.  Deti a mládež  sa pod vedením šikovných vedúcich učia novým veciam.  Pre každého sa u nás vždy niečo nájde. Pre  naších najmenších  ceruzky, fixy a farby na kreslenie, pre menej zručných korálky na navliekanie náramkov, papier a farby na výrobu pohľadníc. Pokročilejší pletú ružence, náramky, vyrábajú vianočné ozdoby. Dievčatá si vyrábali náušnice, prstene, prívesky. Tí zručnejší sa naučili technike pedigovnania  a plietli  zvončeky, ktorými ozdobíme vianočný stromček pri jasličkách. Boh nám všetkým dal dary a je  úžasné, keď ich v sebe objavíme a prácou rúk rozdávame radosť aj druhým.  Vďaka patrí všetkým, ktorí majú podiel na tomto tvorení krásy okolo nás.

viac foto: Fotogaléria/A2014/tvorivé dielne

 

 

 

Web Content Display

NAŠE  DETI  V  DIVADLE

Školské divadelné pradstavenie v Prešovskom divadle Jonáša Záborského - Snehová kráľovná si dňa 14.11.2014, pozrelo 180 detí z našej farnosti Lomnička. Deťom sa predstavenie páčilo, pretože dej rozprávky bol pútavo spracovaný a popreplietaný piesňami a  hudbou. 

 

 

Ďakujeme touto cestou všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby deti mohli ísť do divadla a mali tak nezabudnuteľný zážitok. 

Foto vo fotogalérii, A rok 2014, divadlo 

Návšteva  divadelného predstavenia sa mohla uskutočniť vďaka  finančnej podpore MK SR.

 

 

Web Content Display

Letné tábory - Važec 2014

Letné kultúrne-vzdelávacie tábory sa aj v tomto roku mohli konať vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky, programu Kultúra národnostných menšín 2014

 

Aj v tomto roku mali deti a mládež našej farnosti možnosť intenzívnejšie sa venovať rozvoju svojho hudobného talentu a zároveň aj poznávaniu svojej kultúry a samozrejme aj iným príjemným a zábavným veciam

 

.

V dňoch od 28. 7. do 1. 8.  v DC voľného času Važec strávili príjemné dni mladšie deti. Spev, hudba, hry, výlet, opekačka, ale aj prednášky tvorili bohatú náplň dní.

Druhý turnus sa konal v dňoch od 18.8. do 22.8. Mladší aj trošku starší chlapci tu získavali vedomosti a skúsenosti a tiež si aj aktívne oddýchli pri výlete, či pokuse o zdolanie vrcholu lezeckej steny.

Touto cestou ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii projektu.  FOTO: fotogaleria/ A rok 2014/ letné tabory